Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty kulinarne

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, dla osób korzystających z pomocy żywnościowej, zorganizowano warsztaty kulinarne. Spotkanie odbyło się w dniu 5 grudnia 2018 r. w Sali Retro Gminnego Centrum Kultury.

 

Brak opisu obrazka

 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:


Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 

Brak opisu obrazka

 

Przypomnijmy, że Gmina Trzebnica przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Od października 2017 roku pracownicy OPS rozdają bezpłatnie paczki żywnościowe osobom, które zakwalifikowały się do programu. Każda paczka składa się z kilku artykułów spożywczych. Produkty żywnościowe dystrybuowane są przez Bank Żywności we Wrocławiu, który dostarcza je organizacjom realizującym POPŻ na terenie województwa dolnośląskiego, te zaś przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację programu zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych. Celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

Organizatorem warsztatów był Bank Żywności we Wrocławiu, który w tym zakresie współpracuje z trenerami edukacji ekonomicznej, dietetykami i kucharzami.

 

Brak opisu obrazka

 

 

Brak opisu obrazka

 

 

 • Bank żywności - podprogram 2020

  Brak opisu obrazka
  Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021.
  Data publikacji:
 • Bank żywności 2019

  Brak opisu obrazka
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy informuje, że w 2019 roku nie będzie realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2019, w związku z informacją otrzymaną od Banku Żywności we Wrocławiu o unieważnieniu przetargów na dostarczenie żywności jakie przeprowadził KOWR i wstrzymaniu realizacji Podprogramu 2019 - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy w 2019 roku nie będzie realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019 oraz nie będzie Partnerską Organizacją Lokalną i nie będzie w 2019 roku dystrybuował żywności w ramach powyższego Programu.
  Data publikacji:
Wersja XML