Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jesienne Biegi w Trzebnicy

Jesienne Biegi Przełajowe Przedszkolaka oraz dzieci uczęszczających do klas I-III, a także Jesienne Biegi o Puchar Święta Sadów odbyły się w Trzebnicy w ostatnim tygodniu września.

W IX Biegach Przełajowych Przedszkolaka udział wzięło ponad 500 dzieci z przedszkoli i klas zerowych szkół podstawowych Gminy Trzebnica. Zawody odbyły się po raz pierwszy na Trzebnickim Stadionie Miejskim FAIR PLAY ARENA. Do pokonania było około 150 metrów, a na mecie na każdego przedszkolaka czekał złoty medal oraz dyplom ukończenia biegu – wszyscy byli zwycięzcami. Każde dziecko otrzymało także soczek oraz wafelek. Placówkom oświatowym natomiast wręczono puchary i statuetki.

W Biegach Przełajowych dla klas I-III udział wzięło 521 uczniów, którzy rywalizowali w grupach wiekowych podzielonych na dziewczęta i chłopców. Zdobywcom I, II i III miejsca wręczano medale i dyplomy, a szkołom puchary. Każdy uczeń otrzymał także coś słodkiego oraz soczek.

Jesienne Biegi o Puchar Święta Sadów odbyły się przy Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK 2012. Uczniowie podstawówek, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (a także wszyscy chętni do biegu w kategorii Open) ścigali się w swoich grupach wiekowych oraz z podziałem na dziewczęta i chłopców na trasie 1000 m , przy czym najstarsi chłopcy pokonywali trasę o długości 2000 m. Na mecie, każdy otrzymywał napój. Zdobywców trzech pierwszych miejsc dekorowano medalami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Radę Miejsko-Gminną Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

Wszystkim serdeczne gratulujemy!

Brak opisu obrazka
W Biegach Przełajowych Przedszkolaka udzial wzięło ponad 500 dzieci - każde z nich otrzymało złoty medal oraz dyplom.

Brak opisu obrazka
Na mecie - poza medalem - czekały na dzieci wafelki oraz soczki.

Brak opisu obrazka
Przedszkola otrzymały pamiatkowe puchary.

Brak opisu obrazka
Jesienne Biegi o Puchar Święta Sadów odbyły sie przy Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK 2012. 

Brak opisu obrazka
Trasa, jaką trzeba było pokonac wynosiła 1000 m lub 2000 m - w zależności od kategorii wiekowej i płci.

Brak opisu obrazka
W Jesiennych Biegach o Puchar Święta Sadów uczestniczyli uczniowe podstawówek (klasy IV-VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz starsi zawodnicy (w kategorii Open).


Wersja XML