Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. Jadwigi w Kuźniczysku

Proponowane miejsce realizacji zadania:
Kuźniczysko, ul. Św. Jadwigi

Opis proponowanego zadania:
Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie zezwoleń. Wykonanie chodnika służącego poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:
100 tys. zł

Wersja XML