Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawdź, jak oddać ważny głos

Brak opisu obrazka


1. Karty do głosowania dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy www.trzebnica.pl w zakładce "Budżet Obywatelski", a także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (w godzinach urzędowania).

2. Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przeprowadzone zostanie w dniach 14-31.07

3. Udział w głosowaniu polega na wypełnieniu karty do głosowania oraz jej przekazaniu do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w podanym powyżej terminie poprzez jeden z następujących sposobów:

4. O ważności głosu decyduje data doręczenia. W przypadku kart przesłanych na maila oraz głosów elektronicznych za głosy ważne uznane zostaną te, które wpłyną do godz. 23:59 ostatniego dnia głosowania. 

5. Na ważny głos składa się poprawnie wpisany numer pesel, czytelny podpis oraz poprawnie zaznaczony krzyżykiem – dwie przecinające się linie - wybór projektu.

6. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 lat i który posiada zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Gminy Trzebnica.

7. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Gminy Trzebnica może oddać tylko jeden głos poprzez wypełnienie karty do głosowania lub poprzez elektroniczne oddanie głosu za pomocą modułu do głosowania na stronie www.trzebnica.pl w zakładce "Budżet Obywatelski"

8. W głosowaniu internetowym należy potwierdzić swój głos. Po wypełnieniu formularza na wskazany w nim adres email przesłana zostanie wiadomość wraz z linkiem do potwierdzenia. Niepotwierdzony głos nie zostanie zaliczony.

 

 • Do pobrania

  Data publikacji:
 • Harmonogram BO 2020

  Data publikacji:
 • Projekty poddane głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Trzebnica 2020

  Brak opisu obrazka
  W terminie 15-22 czerwca mieszkańcy Gminy Trzebnica zgłosili 15 projektów. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 13 projektów. Dwa zadania nie spełniły warunków udziału w głosowaniu. Liderzy trzech zgłoszonych propozycji poinformowani zostali o potrzebie uzupełnienia zadań. Głosowanie odbędzie się w terminie 14-31 lipca w formie tradycyjnej (karty do głosowania) oraz online. Karty do głosowania do pobrania i wydrukowania dostępne  będą na stronie www.trzebnica.pl w zakładce budżet obywatelski od 14 lipca. W tej samej zakładce znajdziemy moduł online do głosowania przez internet.
  Data publikacji:
Wersja XML