Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niewiedza czy manipulacja?


W ostatnim numerze NOWej Gazety Trzebnickiej w artykule „Co robi władza” pod nazwiskiem Starosty Trzebnickiego Roberta Adacha pojawiła się nieprawdziwa informacja sugerująca, że istnieje możliwość przejęcia dotacji, której tutejsza gmina nie wykorzystała na rewitalizację ul. Leśnej.

Tekst z łamów NOWej Gazety brzmi: „Robert Adach, starosta trzebnicki wczoraj konferował z posłem Markiem Łapińskim na temat możliwości przejęcia niewykorzystanej przez gminę dotacji na rewaloryzacji ul. Leśnej, na dofinansowanie remontu zabytkowego budynku starostwa przy tej ulicy.” Informacja ta wprowadza w błąd lokalną opinię publiczną. Nie ma bowiem niewykorzystanej przez gminę dotacji na rewitalizację ul. Leśnej a tym bardziej nie ma możliwości jej przejęcia. Środki unijne planowane wcześniej na dofinansowanie rewitalizacji ul. Leśnej w Trzebnicy zostały bowiem przesunięte na realizację trzech kolejnych inwestycji Gminy Trzebnica: rewitalizacji ul. I. Daszyńskiego, rewitalizacji alei Jana Pawła II oraz rewitalizacji ul. Stawowej w Trzebnicy. Wymienione powyżej trzy inwestycje wybrane zostały 14.08.2012 roku przez zarząd województwa do dofinansowania w ramach naboru nr 48/K/9.1/2011. Informację tą potwierdzić można na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (www.rpo.dolnyslask.pl) w artykule pt. „Pięć milionów złotych na rewitalizację Trzebnicy i Ząbkowic Śląskich”.

Sugerowanie możliwości przejęcia niewykorzystanej przez gminę dotacji świadczy o elementarnym braku wiedzy na powyższy temat lub o świadomym wprowadzaniu w błąd opinii publicznej przez pana starostę Roberta Adacha.

Wersja XML