Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Blask jej świętości trwa nadal

Punktem kulminacyjnym tegorocznych Uroczystości Jadwiżańskich była Msza św. o godz. 11.00 odprawiona w Bazylice. Przewodniczył jej kard. Stanisław Dziwisz, metropolita senior archidiecezji krakowskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, a także goście z partnerskiego dla Trzebnicy miasta Kitzingen.

Msza św. rozpoczęła się słowami przywitania, które wygłosili: abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, ks. Piotr Filas, prowincjał polskiej Prowincji Salwatorianów i Marek Długozima, burmistrz gminy Trzebnica.

Brak opisu obrazkaObecność kard. Stanisława Dziwisza podczas uroczystości kończących Roku Jadwiżański miała szczególny wymiar i nadała im wyjątkowej rangi. 39 lat temu, kiedy na stolicę Piotrową wybrano pierwszego w historii kościoła Papieża Polaka Jana Pawła II, oczy kościoła katolickiego w Polsce zwrócone były w stronę Trzebnicy, gdzie odbywały się uroczystości odpustowe ku czci św. Jadwigi Śląskiej. Przez lata pontyfikatu towarzyszył mu sekretarz i serdeczny przyjaciel ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

W niedzielę 15 października br. w homilii Kardynał nawiązał również do tego kontekstu i zaznaczył, że św. Jadwiga wpisała się w pontyfikat św. Jana Pawła II i stała się patronką dnia jego wyboru. Podkreślił, że jest to pamiętny dzień dla wszystkich Polaków. - Jan Paweł II przez cały pontyfikat był świadom tej szczególnej więzi swej papieskiej posługi ze św. Jadwigą. (...)  Był głęboko przekonany o wielkiej roli, jaką święta z Trzebnicy odegrała przy jego wyborze – mówił kard. Dziwisz.

W homilii kard. Dziwisz mówił także, że Kościół bardzo często wraca do przeszłości, wspomina wydarzenia odległe w czasie, które pozornie nie mają nic wspólnego z naszą codziennością. – Tak jest również z Jubileuszem Jadwiżańskim. (...) Rodzi się pytanie: Dlaczego to czynimy? Dlaczego powracamy do przeszłości? Odpowiedź jest dość jasna i prosta: Kościół, do którego mamy przywilej należeć, jest wspólnotą pamięci. Zakorzeniony jest bowiem i wyrasta z dziejów człowieka na ziemi – dziejów, które stały się dziejami zbawienia. Kościół przede wszystkim nieustannie powraca do najważniejszych wydarzeń związanych z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, bo te wydarzenia zaważyły w sposób radykalny na losie wszystkich ludzi – mówił kardynał. Podkreślił, że owe zbawcze wydarzenia określają naszą teraźniejszość i zapowiadają naszą ostateczną przyszłość, do której zmierzamy, a którą nazywamy wiecznością.

Ks. kard. Dziwisz zaznaczył również, że w roku jubileuszowym prosimy o wstawiennictwo św. Jadwigi i o pokój we współczesnym świecie. – Św. Jadwiga to uniwersalna postać, która może nam pomagać w umacnianiu chrześcijańskiej tożsamości w Europie podważanej niejednokrotnie przez szerzący się relatywizm i sekularyzm. Zaznaczył, że jest to wyzwanie, które stoi przed nami wszystkimi.

Brak opisu obrazkaW trakcie mszy św. podczas procesji z darami również kontekst pokoju między narodami znalazł swoje odzwierciedlenie w niezwykłym prezencie, który w procesji z darami ofiarowali burmistrz Marek Długozima i sekretarz gminy Daniel Buczak. Był to obraz przedstawiający oba miasta, nad którymi czuwa św. Jadwiga. Ponadto do ołtarza w procesji dary przynieśli również: rodzina państwa Krzak, Ziembińskich i rodzina państwa Ziółkowskich oraz siostry Boromeuszki.

Modlitwę wiernych w języku polskim, odczytali Renata Białczyk, s. Wronika SMCB, kl. Karol Matecki SDS, w języku niemieckim Claus Lux, który przybył z partnerskiego miasta Kitzingen wraz z małżonką Ingrid, w języku angielskim Monika Krzak i w języku czeskim Irena Marczakova. Pieśni na Mszy św. wykonane zostały przez Chór Bazyliki św. Jadwigi.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Na zakończenie Mszy św. głos zabrał kapelan Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ks. Zbigniew Kras, a także minister Beata Kempa. Niedzielne uroczystości zakończyła procesja z relikwiami św. Jadwigi Śląskiej.

Msza św. transmitowana była za pośrednictwem Telewizji Polonia, a także Radia Rodzina.

Brak opisu obrazkaArcybiskup Józef Kupny, Metropolita Wrocławski w słowach powitania zwrócił się do przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, a także do obecnych kardynałów i biskupów, na czele z ks. kard. Stanisławem Dziwiszem, którego poprosił o przewodniczenie eucharystii oraz o wygłoszenie Słowa Bożego. Tego dnia w trzebnickiej bazylice, oprócz przedstawicieli duchowieństwa polskiego m.in. z diecezji wrocławskiej gliwickiej, świdnickiej, opolskiej, legnickiej, kaliskiej, zielonogórskiej, byli obecni również biskupi z Berlina, Drezna, Görlitz, a także dwaj biskupi kościoła ewangelicko-augsburskiego. – Wszystkich was bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że wspólnie chcemy uczcić 750-rocznicę kanonizacji św. Jadwigi, Patronki Śląska. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tej wspaniałej, pięknej uroczystości – mówił abp Józef Kupny.

Brak opisu obrazkaKs. Piotr Filas SDS, prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów: – W ubiegłym roku w czasie uroczystości odpustowych rozpoczęliśmy jubileuszowy Rok Jadwiżański. W tym czasie padło wiele ważnych i wymownych słów, podjęto wiele cennych inicjatyw. Dziś, podczas uroczystości, stawiamy przysłowiową kropkę nad „i” powoli zamykając jubileuszowy Rok Jadwiżański. Jednak myślę, że jest to czasowe zamknięcie. Ten rok prowokował nas bowiem ku dobremu, więc wierzę, że jego owoce będą trwały, będą błogosławione i przełożą się na naszą codzienność. Ks. Piotr Filas witając przybyłych gości podziękował w sposób szczególny za dobrą współpracę między salwatorianami a metropolitą wrocławskim, abp Józefem Kupnym.

Brak opisu obrazkaBurmistrz Marek Długozima: – Dla nas, trzebniczan, to wielki zaszczyt, że w związku z rocznicą 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, gościmy dziś sekretarza i przyjaciela naszego wielkiego rodaka – Świętego Jana Pawła II. Cieszymy się z tego my, i cieszy się św. Jadwiga Śląska, Pani tej śląskiej ziemi. 16 Października 1978 roku, gdy Kościół Powszechny obchodził liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, z placu św. Piotra w Rzymie do wiernych na całym świecie przemówił pierwszy w dziejach Papież Polak – Jan Paweł II. Jesteśmy dumni, że Boża Opatrzność sprawiła, iż na zawsze św. Jadwiga Śląska z Trzebnicy zapisała się na kartach życia Ojca Świętego. Burmistrz zwrócił również uwagę, że Trzebnica wyrasta dziś na miasto nowoczesne, otwarte, które rozwija się bardzo dynamicznie, ale niezmiennie buduje swoją teraźniejszość i przyszłość w oparciu o tradycję i historię. – Ten rok w sposób szczególny pokazał nam, że kult św. Jadwigi, mimo upływających wieków, jest nadal – żywy, szczery, wypływający z prawdziwej miłości do Patronki Rodzin, Pojednania, Śląska i Trzebnicy. Ten ostatni patronat, dla nas trzebniczan, jest szczególnym powodem do dumy. W 2010 roku nasze starania, by spłacić zaległe zobowiązanie wobec najznakomitszej mieszkanki Trzebnicy, zostały zakończone i z wielką radością przyjęliśmy dekret Stolicy Apostolskiej ogłaszający: „Święta Jadwiga jest Patronką u Boga dla miasta Trzebnica”. Wspominając wszystkie inicjatywy, które podjęte były w Roku Jadwiżańskim, burmistrz zwrócił również uwagę na duchowy patronat Księżnej nad partnerstwem między Trzebnicą a Kitzingen: - Wśród wielu znakomitych gości są dziś obecni mieszkańcy Kitzingen, miasta partnerskiego Trzebnicy. Łączą nas z nim nie tylko wybrane wątki biograficzne z życiorysu św. Jadwigi, bo św. Jadwiga wychowała się w klasztorze sióstr benedyktynek w Kitzingen, ale to partnerstwo przez lata wyrosło na modelowy przykład tego, jak we współczesnym świecie może być realizowana i rozwijana idea pojednania – budowania mostów między narodami, któremu również Patronuje nasza święta Jadwiga. Burmistrz podkreślił również: – Wszystko, co robimy, co dzieje się w naszym mieście zawierzamy św. Jadwidze. To nie są dwie różne rzeczywistości: miasto i św. Jadwiga. To jedna całość. Trzebnica zawsze będzie należała do św. Jadwigi i św. Jadwiga do Trzebnicy.

Brak opisu obrazkaKs. Zbigniew Kras, kapelan Prezydenta RP: – Kończy się Rok Jadwiżański, który był okazją do odczytania na nowo wspaniałej postaci św. Jadwigi Śląskiej, okazją do odnowienia przyjaźni z Bogiem za jej przyczyną. W obecnym czasie prawie wszyscy narzekamy na podziały, które występują między narodami, w naszej ojczyźnie, pomiędzy ludźmi i w rodzinach i często nie wiemy, jak naprawić tę trudną rzeczywistość. Może trzeba popatrzeć na św. Jadwigę. To nic, że żyła w odległych czasach. Wtedy też były wojny, spory, podziały polityczne, ekonomiczne, społeczne. (…) Umiała jednak pracować, żyć, rozmawiać o pojednaniu. Umiała mediować. Dlatego nazwana została Patronką Pojednania i Orędowniczką narodu polskiego i niemieckiego. Kapelan zwrócił się do wiernych: – W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy bardzo dziękuję za zaproszenie skierowane do niego na dzisiejszą uroczystość. Serdecznie wszystkich, w imieniu prezydenta pozdrawiam. Dziękuje za dar modlitwy, która w tym Sanktuarium kierowana jest do Boga za Polskę i za Prezydenta.

Św. Jadwiga jest panu Prezydentowi bardzo bliska, bowiem drewniany kościółek stojący w Wiśle przy rezydencji Prezydenta RP jest właśnie pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej, dlatego w następną niedzielę będzie tam odpust. Niech więc ta św. Jadwiga będzie nam wzorem i pomocą w budowaniu wspólnoty narodów, wspólnoty Państwa Polskiego i najmniejszej wspólnoty jaką jest rodzina.

Brak opisu obrazkaBeata Kempa, minister:

- Eminencje, Najdostojniejsi Księża Kardynałowie, Księże kard. Stanisławie, Księże kard. Henryku, Czcigodni Księża Arcybiskupi i Biskupi, Kochani Duchowni, nasi przewodnicy na co dzień, Siostry Boromeuszki, wszyscy przybyli na tę uroczystość parlamentarzyści, pani Marszałek, pani Wojewodo, kochani mieszkańcy Trzebnicy, strażnicy tego miejsca, tak zawsze bardzo gościnni, na czele z panem Burmistrzem, wszyscy Państwo według godności urzędów, kochani pielgrzymi, a nade wszystko Salwatorianie, którzy na co dzień opiekujecie się tym wspaniałym i pięknym miejscem. Niech mi będzie wolno i wielki to dla mnie zaszczyt przekazać pozdrowienia od pani premier Beaty Szydło i zapewnienie o łączności duchowej podczas tej przepięknej uroczystości.(…) Tak się składa, że premierem rządu dzisiaj jest kobieta, że szefem jej kancelarii jest kobieta, że ministrem rodziny jest kobieta, ministrem edukacji i ministrem cyfryzacji też jest kobieta. I dlatego ten adres, to miejsce jest takie ważne, bo trzeba nam tu – do trzebnickiej bazyliki przychodzić i prosić o to, czym św. Jadwiga żyła na co dzień: o mądrość, roztropność, rozeznanie, ale przede wszystkim o pokorę. Minister Beata Kempa wskazała również na wielką rolę miłosierdzia, którego przykładem jest życie św. Jadwigi. Opowiadając o podróży służbowej do Doliny Bekaa w Libanie mówiła: – Św. Jadwigo, kiedy dzisiaj - w wielkiej współpracy z „Caritas Polska”, ze stowarzyszeniem papieskim „Z pomocą Kościołowi w potrzebie” - w murach naszej kancelarii, zastanawiamy się, jak jeszcze możemy tam pomóc, daj nam rozeznanie i daj nam siłę. Może i nam wiele jeszcze dziś trzeba, ale wiemy też, że wzorem tego, jak kiedyś nam pomagano, dzisiaj i my chcemy podzielić się tym, co mamy.  Dzięki naszym misjonarzom, siostrom zakonnym, księżom, ta pomoc jest niesiona. I za to przyszłam Ci, św. Jadwigo, podziękować i prosić o łaskę i siły do dalszej pracy na rzecz innych. Pani minister przywołała również historię śmiertelnie chorego chłopca, którego marzenie o spotkaniu z ojcem św. Papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży pomógł spełnić kard. Stanisław Dziwisz. I tu minister Kempa również odwołała się do św. Jadwigi jako patronki rodzin i wskazała na trzebnickie sanktuarium jako miejsce szczególnych łask: – Wszyscy rodzice, wszystkie mamy i wszyscy ojcowie, to jest właśnie to miejsce i ten adres, gdzie każda historia – wierzę mocno – będzie wysłuchana. (…) Z tego miejsca należy za ten przykład dbałości o rodzinie, Tobie św. Jadwigo, podziękować.  

 

 

 • Rok Jadwiżański w mediach

  Brak opisu obrazka
  W ostatnich miesiącach o Trzebnicy, mieście, w którym żyła św. Jadwiga Śląska pisano w prasie, internecie, mówiono w telewizji i w radio. Św. Jadwiga od wieków rozsławia Trzebnicę na cały świat, a zakończony właśnie Rok Jadwiżański był do tego kolejną, doskonałą okazją. Nie sposób wymienić wszystkich artykułów, czy audycji, które ukazały się w tym czasie, ale z pewnością kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę.
  Data publikacji: 25-10-2017 13:22
Wersja XML