Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompleksowy remont budynku Gimnazjum na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1

30 czerwca w Urzędzie Miejskim w obecności burmistrza Marka Długozimy odbyło się otwarcie ofert na zadanie: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy”.  W jego ramach wykonane zostaną prace remontowe, które są konieczne do przekształcenia Gimnazjum w nową szkołę Podstawową nr 1. Gruntowny remont przejdzie tzw. łącznik, w którym pobierać naukę będą najmłodsi uczniowie, a całość budynku zostanie poddana termomodernizacji. Koszt przygotowania szkoły do reformy edukacji wyniesie około 3 mln złotych. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względów formalnych.

Roboty zostały podzielone na pięć zadań, w ramach których wykonana zostanie kompletna termomodernizacja dla całego budynku wraz z wymianą kotła grzewczego oraz systemu grzejników.  Docieplone zostanie poddasze i ściany wewnętrzne, zamontowane nadproża oraz nowe okna i drzwi. Kompletną przebudowę wraz z klasami przejdzie także łącznik, który stworzy zamkniętą całość, gdzie uczyć się będą dzieci z klas od 0 do 3. Kolejnymi etapami remontu będzie budowa nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska na wzór tego znajdującego się przy SP 2, edukacyjnego placu zabaw oraz modernizacja poszczególnych sal, w tym chemicznej i fizycznej wraz z ich doposażeniem. 

- Dzisiejsze otwarcie ofert jest początkiem kompleksowego remontu budynku, który już od września stanie się Szkołą Podstawową nr 1. Podczas spotkań z rodzicami, które odbyły się w ramach konsultacji dotyczących reformy oświaty, obiecałem, że zrobię wszystko by ta szkoła dorównała komfortem i jakością nauczania dwóm pozostałym placówkom znajdującym się na terenie Trzebnicy. Tym remontem dotrzymuje danego im słowapowiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: - Choć pierwszy przetarg został unieważniony ze względów formalnych, to mam poczucie, że przyniosło to więcej korzyści niż problemów. Oferenci przedstawili lepsze warunki finansowe, a do przetargu zgłosiły się również trzebnickie firmy. Z czego bardzo się cieszę, bo cenię sobie współpracę z nimi.  Zapewniam, że szkoła i kadra pedagogiczna będą gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 i nowe wyzwania, które się z tym wiążą.

Jak zapewnia burmistrz, przystosowanie szkoły do reformy to nie tylko remont, ale również modyfikacja programu nauczania. Planowane jest wprowadzenie nowych zajęć m.in. robotyki i języka hiszpańskiego. Powołane zostaną klasy sportowe. Nowa szkoła podejmie także współpracę z uniwersytetami wrocławskimi, by uczniowie mieli możliwość brania udziału w projektach realizowanych przez uczelnie wyższe.

Brak opisu obrazkaOtwarcie ofert. Od lewej: burmistrz Marek Długozima, Monika Białas, Paweł Jędrzejewski oraz Stanisław Koszałko z wydziału TI.

Brak opisu obrazkaOferenci.

Brak opisu obrazka

 

 

Wcześniej burmistrz Marek Długozima wizytował Gimnazjum nr 1 w celu omówienia zmian oraz prac remontowych, które są konieczne do przekształcenia placówki w nową szkołę Podstawową nr 1.   

 

Sale w nowej Szkole Podstawowej nr 1 wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt edukacyjny, podobnie jak ma to miejsce w Szkole Podstawowej nr 2.    

 

Szkoła Podstawowa nr 1 posiada wieloletnią tradycję. W 2015 rok obchodziliśmy 70 - lecie jej istnienia.  

 

 

Wersja XML