Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cmentarz przy ul. Prusickiej - kontynuacja remontu

Trwa kolejny etap remontu cmentarza parafialnego na ul. Prusickiej, który znajduje się pod zarządem Gminy Trzebnica. Obecnie prowadzone są prace związane z naprawą głównej alei prowadzącej do kaplicy oraz bocznych znajdujących się z przodu cmentarza. Planowana jest również budowa nowych parkingów na ul. Cichej.

Dzięki intensywnym pracom trzebnicka nekropolia zyskuje nowy wygląd. W ubiegłym roku zostały wycięte stare drzewa, powstały nowe ciągi piesze oraz wyremontowano te, które znajdowały się w najgorszym stanie technicznym.

 

Brak opisu obrazkaGłówna aleja prowadząca do kaplicy cmentarnej zyska nową nawierzchnię.

 

Inwestycję wizytował burmistrz Marek Długozima wraz z Marią Spalińską prezesem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO, który z ramienia gminy zarządza cmentarzem. – Trwające prace są kontynuacją remontu, który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku na terenie cmentarza. Już przed świętem Wszystkich Świętych udało się nam znacząco poprawić infrastrukturę trzebnickiej nekropoli, co zauważyli odwiedzający groby bliskich mieszkańcy. Teraz przyszedł czas na pozostałe ciągi komunikacyjne, w tym główną aleję – powiedział burmistrz i dodał: – Wzorem cmentarza komunalnego na ul. Spokojnej, gdzie oprócz remontu powstał także przestronny parking, również tu planujemy powstanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Cichej.

Przypomnijmy, że w roku ubiegłym cmentarz parafialny przeszedł pod zarząd Gminy Trzebnica. Jak podkreślał sam ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS tuż po podpisaniu z burmistrzem umowy użyczenia, jest to rozwiązanie optymalne pozwalające na dalsze funkcjonowanie obiektu. Podobnie jak w przypadku cmentarza komunalnego Gmina Trzebnica odpowiednio zadba o to miejsce pamięci i spoczynku wielu naszych bliskich.

 

Brak opisu obrazkaBurmistrz Marek Długozima wraz z prezes GZGK Trzebnica-ERGO ustalają szczegółowy plan dalszych prac remontowych.

 

Brak opisu obrazkaTrwają prace przy budowie trzech bocznych wejść na cmentarz od ul. Cichej.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML