Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont kluczowej drogi rozpoczęty

Rozpoczęły się prace związane z remontem drogi powiatowej do Ujeźdźca Wielkiego, na odcinku prowadzącym z Trzebnicy do końca Szczytkowic. Przewiduje on jej rozbudowę o chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Teren budowy odwiedził burmistrz Marek Długozima, wicestarosta Jerzy Trela oraz sekretarz Gminy Trzebnica i członek zarządu powiatu Daniel Buczak. Wcześniej, wspólnie ze starostą Waldemarem Wysockim uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Wojewody Dolnośląskiego, dyrektorem wydziału infrastruktury Mariuszem Ciechanowskim. Rozmawiano o dofinansowaniu i przyspieszeniu trzeciego, ostatniego etapu remontu omawianej drogi, którego wykonanie wstępnie planowane jest na przyszły rok.

Chciałbym, by mieszkańcy korzystający z tej strategicznej w kontekście transportu drogi, mogli jeździć bezpiecznie, bez dziur i niedogodności jeszcze w tym roku. W tym celu spotkaliśmy z przedstawicielami wojewody Pawła Hreniaka. Rozmawialiśmy o dofinansowaniu, które pozwoli na domknięcie remontu już teraz, o co zabiega również radny z mojego klubu KWW „Skuteczni dla Rozwoju”  oraz dyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim Mariusz Szkaradzińskipowiedział burmistrz i dodał:Wcześniej, m.in. dzięki dofinansowaniu przekazanym przeze mnie, możliwy był remont na odcinku Komorówko – zjazd na Koczurki oraz obecnie prowadzony remont 3,5 km odcinka od Trzebnicy do końca Szczytkowic. Zapewniam również mieszkańców, że całość trasy, w ramach której powstaje także chodnik i ścieżka rowerowa, zostanie oświetlona przez gminę. Warto zauważyć, że po planowanej modernizacji ul. Milickiej, gdzie także powstać ma chodnik wraz ze ścieżką rowerową, obie odremontowane drogi stworzą spójne połączenie, dzięki któremu mieszkańcy Szczytkowic, Księginic i dalszych miejscowości  zyskają bezpieczną drogę pieszą i rowerową do Trzebnicy. 

Brak opisu obrazkaSpotkanie z przedstawicielem Wojewody Dolnośląskiego dyrektorem wydziału infrastruktury Mariuszem Ciechanowskim. Na zdj. burmistrz Marek Długozima,  starosta Waldemar Wysocki, wicestarosta Jerzy Trela oraz sekretarz gminy trzebnica i członek zarządu powiatu Daniel Buczak. Rozmawiano o dofinansowaniu, które pozwoliłoby na dokończenie dwóch etapów remontu drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego, pomiędzy Szczytkowicami a Komorówkiem oraz od zjazdu na Koczurki do Ujeźdźca Wielkiego już w tym roku.

Brak opisu obrazkaTrwają prace związane z remontem drogi i powstaniem chodnika wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem. Całość drogi, jak zapewnia burmistrz, zostanie oświetlona.  

Brak opisu obrazka

Wersja XML