Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Wyciśnij soki z kultury" - zorganizuj swój event

Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica zaprasza do udziału w projekcie "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne". To kolejna szansa, która daje możliwość zaangażowania się w życie kulturalne i zrealizowania swoich pomysłów.

Gmina Trzebnica otwarta jest na inicjatywy swoich mieszkańców. Kolejnym tego przykładem jest udział Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy w projekcie dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2017". Jego celem jest inicjowanie działań mających służyć wzmocnieniu relacji domów kultury ze społecznością lokalną. Program zakłada przeprowadzenie diagnozy, której wyniki posłużą do opracowania wspólnych projektów..

Od kwietnia do 10 maja Fundacja Wspólna Przestrzeń wraz z Gminnym Centrum Kultury i Sportu zbada potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Trzebnica. Opracowane wyniki będą fundamentem do stworzenia szczegółowego regulaminu projektu. Kolejny etap przewiduje przyjmowanie wniosków mieszkańców z propozycjami i projektami zadań kulturalnych, które miałyby zostać zrealizowane przy współpracy z GCKiS. Spośród wszystkich zgłoszonych pomysłów, zostaną wyłonione minimum 3 zwycięskie projekty. Pula pieniędzy do podziału na wykonanie projektów wynosi 20 tys. zł, a ich realizacja rozpocznie się we wrześniu i potrwa do listopada 2017 r.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, dzięki której możliwe będzie poznanie Państwa oczekiwań w sferze działalności kulturalnej. Informacje uzyskane dzięki tej analizie zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy zasobów i potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz uwzględnione w dalszej pracy GCKiS. Ankieta jest anonimowa i dostępna po kliknięciu w link: http://tnij.at/wycisnijsokizkultury.

 

Zapraszamy również na zaplanowane konsultacje z młodzieżą, które odbędą się 21 kwietnia oraz spotkanie z sołtysami i mieszkańcami Gminy Trzebnica w dniu 26 kwietnia.


Brak opisu obrazka

Wersja XML