Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czas na kolejną oczyszczalnię ścieków z kanalizacją na terenie Gminy Trzebnica


Po zakończeniu długo oczekiwanej inwestycji, jaką była budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie, przyszła pora na realizację kolejnej sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią – tym razem w Ujeźdźcu Wielkim.

25 marca w Urzędzie Marszałkowskim burmistrz Marek Długozima i skarbnik Barbara Krokowska podpisali umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „Podstawowe Usługi dla Ludności Wiejskiej”, na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim. Dofinansowanie wynosi 1,5 mln zł. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Całkowity koszt zadania został oszacowany na ok. 6 mln. zł. Realizacja zadania została określona w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2013-2014.
 

Jak podkreśla burmistrz Marek Długozima:

Słyszę częste głosy krytyki pod moim adresem, że nie inwestuję w rozwój sieci kanalizacyjnej na wsiach i w mieście. Chcę stanowczo podkreślić, że takie stwierdzenia nie mają żadnego odzwierciedlenia w faktach. Wielokrotnie powtarzałem i przy każdej okazji powtarzam, że budowa czy modernizacja systemu kanalizacyjnego wiąże się z ogromnymi kosztami. Dlatego bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego, bo środki na ten cel wydawać racjonalnie i by inwestycje te przynosiły możliwie najlepszy efekt dla jak największej liczby mieszkańców. Doskonałym przykładem takiego działania jest chociażby zakończona w ubiegłym roku budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie. Została ona zaprojektowana w taki sposób, by móc docelowo obsłużyć wioski satelickie – jak Boleścin i Piersno. Już teraz do oczyszczalni podłączona została Szkoła Podstawowa w Boleścinie.
Dlatego teraz przyszedł czas na koleją miejscowość na terenie gminy, skupiającą dużą ilość mieszkańców oraz sporą ilość wiosek satelickich – mam na myśli Ujeździec Wielki oraz otaczające go miejscowości: Koniowo, Koniówko, Ujeździec Mały, Biedaszków Wielki, Biedaszków Mały, Brzezie czy Koczurki. Inwestycja zostanie zrealizowana w taki sposób, by docelowo poza Ujeźdźcem móc podłączyć do kanalizacji również te sąsiednie miejscowości. Wszystko wymaga jednak czasu i dużych nakładów finansowych, dlatego inwestycja została podzielona na etapy.
Natomiast odnośnie kanalizacji w mieście to również pragnę podkreślić, że przy modernizacji dróg bardzo często modernizujemy również fragmenty sieci kanalizacyjnej, jak np. przy trwającej obecnie przebudowie ul. Stawowej. Wcześniej modernizacja kanalizacji wykonana została m.in. przy ul. Kwiatowej czy M. Konopnickiej, a planowane są przy ul. Teatralnej czy Żołnierzy Września.

 

Brak opisu obrazka

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie przez burmistrza Marka Długozimę i skarbnika - Barbarę Krokowską

Brak opisu obrazka

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisał członek zarządu województwa - Włodzimierz Chlebosz (po lewej)

Wersja XML