Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór uczestników do Gminnego Dziennego Domu Pobytu Senior - WIGOR

Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica zaprasza mieszkańców do składania wniosków w naborze uczestników do Gminnego Dziennego Domu Pobytu "Senior - WIGOR". Celem projektu jest zapewnienie opieki osobom starszym poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz aktywizacji społecznej, w tym oferty prozdrowotnej - rehabilitacyjnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Zajęcia będą odbywały się w Gminnym Dziennym Domu Pobytu "Senior – WIGOR", w Trzebnicy przy ul. Księdza Dziekana Bochenka 12, który  zostanie oficjalnie otwarty 30 stycznia. Uczestnikom zostanie zapewnione aktywne spędzanie czasu, dzięki urozmaiconemu planowi pracy placówki oraz ich zaangażowaniu w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Uczestnikami zajęć mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Gminy Trzebnica.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o składanie wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy przy pl. Piłsudskiego, w godzinach 7:30 - 15:30, środy od 07:30 – 16:00, w piątki w godzinach od 7:30 do 15:00. Wniosek uczestnictwa można pobrać poniżej oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej pod w/w adresem. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 71 312 05 27.

PDFWniosek uczestnictwa.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML