Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

U wojewody o ważnych sprawach

W dniu 4.11.2016 roku Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima wraz ze Starostą Trzebnickim Waldemarem Wysockim spotkali się z Wojewodą Dolnośląskim Pawłem Hreniakiem. Głównym tematem spotkania była kwestia nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Trzebnicy. Poruszono także temat dofinansowania na drogę Trzebnica- Biedaszków Mały w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (dawniej „schetynówka”) oraz powiatowego szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna obecnie znajduje się w pomieszczeniach udostępnionych przez Gminę Trzebnica. Nowa siedziba trzebnickiego Sanepidu planowana jest w pomieszczeniach opuszczonych niedawno przez rehabilitację gminnej przychodni zdrowia, która znajdowała się w powiatowym budynku przy ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy do czasu przenosin do nowopowstałego Gminnego Centrum Medycznego TCM ZDRÓJ. Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim miało na celu wygospodarowanie w ramach administracji rządowej środków finansowych na niezbędną adaptację powiatowych pomieszczeń na potrzeby Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dzięki rzeczowej dyskusji udało się osiągnąć porozumienie w tej sprawie. Burmistrz Marek Długozima wraz ze Starostą Waldemarem Wysockim zaproponowali także oddanie w trwały zarząd pomieszczeń dla sanepidu. Podczas spotkania poruszony został również temat dofinansowania na drogę Trzebnica- Biedaszków Mały w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (dawniej „schetynówka”) oraz powiatowego szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej.

W spotkaniu w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego uczestniczyli również Wicestarosta Jerzy Trela, sekretarz powiatu Robert Borczyk i członek zarządu powiatu Daniel Buczak oraz przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazkaObecny budynek Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Trzebnicy.

Wersja XML