Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi w Ujeźdźcu Małym

W Urzędzie Miejskim w Trzebnicy podpisano umowę na przebudowę drogi we wsi Ujeździec Mały, wraz z chodnikiem i systemem odprowadzania wody. Inwestycja spełni oczekiwania lokalnej społeczności, poprawiając komfort i bezpieczeństwo jazdy przez miejscowość.

Umowę na przebudowę drogi gminnej we wsi Ujeździec Mały, 22 lutego 2012 roku, podpisali: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Wołowa – prezez Tadeusz Siczek i wiceprezes Sylwia Fidler-Kaczan. Zawarta umowa przewiduje także budowę chodnika oraz systemu odprowadzania wody. Wartość inwestycji sięga blisko 370 tys. zł, natomiast prace mają się rozpocząć w połowie kwietnia, a zakończyć 30 września.

„Gmina Trzebnica składa się z aż 41 sołectw. Każde z nich ma swoje potrzeby i wymaga nakładów finansowych do ich realizacji. Staramy się konsekwentnie i systematycznie poprawiać jakość życia mieszkańców gminnych terenów wiejskich, poprzez remonty dróg, chodników, świetlic, budowę atrakcyjnych placów zabaw dla dzieci, boisk. Podpisana z Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów umowa, jest kolejnym etapem dążenia do zamierzonego celu. Na wiosnę ruszają prace nad drogą w Ujeźdźcu Małym, a później w Koniowie oraz Koniówku, a także w Jaźwinach. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się doprowadzić do finalizacji umowy.” - powiedział Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

Brak opisu obrazka
Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej we wsi Ujeździec Mały przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę oraz przedstawicieli Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Wołowa – prezesa Tadeusza Siczek i wiceprezes Sylwię Fidler-Kaczan, w obecności Zastępy Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Zbigniewa Mrozińskiego.

Wersja XML