Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Trzebnica wspiera innowacyjny projekt

W dniu 7 czerwca Marek Długozima, burmistrz Gminy Trzebnica, podpisał List Intencyjny o współpracy z Fundacją Polski Instytut Otwartego Dialogu z Ligoty Pięknej dotyczący realizacji, innowacyjnego w skali kraju, projektu badawczo - wdrożeniowego mającego na celu stworzenie modelowego, całodobowego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

- Odkąd zostałem burmistrzem staram się stale wspierać inicjatywy rozwijające świadomość mieszkańców oraz te, które zwracają nam uwagę na problem osób niepełnosprawnych. Rozwijając gminną infrastrukturę dbamy również o potrzeby takich osób oraz ich komfort w załatwianiu spraw urzędowych czy dostępie do oświaty i kultury. Włączając się jako gmina w ten nowatorski projekt, chcemy wyjść naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych intelektualnie i ustanowić nowe standardy wsparcia społecznego i medycznego, a tym samym stworzyć warunki do znaczącego podwyższenia jakości ich życia - podkreśla burmistrz Marek Długozima.

W imieniu Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu List Intencyjny podpisała prezes Regina Bisikiewicz. Fundacja ta, będąca inicjatywą wrocławskich rodzin, działa w obszarze psychiatrii od 2011 roku. Jej celem jest wsparcie osób doświadczających trudności w zakresie zdrowia psychicznego i dawanie im szansy na wyzdrowienie. - Aby działania te były efektywne, dotychczasowy system opieki zdrowotnej, ukierunkowany na proces chorowania, oparty na hospitalizacji, izolacji, stygmatyzacji, traumie i lęku przed przyszłością, powinien być zastąpiony nowym podejściem, ukierunkowanym przede wszystkim na proces zdrowienia - mówi pani Regina.

Projekt, w który zaangażowała się Gmina Trzebnica realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który umożliwia pozyskanie finansowania na: stworzenie modelu środowiskowego i przygotowanie personelu do nowej organizacji pracy w tym modelu.

Przygotowaniem do realizacji projektu była Wizyta Studyjna w Trieście, we Włoszech, którą w dniach od 8 do 11 maja odbyli na zaproszenie Fundacji przedstawiciele Gminy Trzebnica. W regionie tym od lat funkcjonuje, unikalny na skalę światową, model opieki psychiatrycznej. Celem wyjazdu było zapoznanie się z dobrymi praktykami i doświadczeniami w zakresie wdrażania oraz funkcjonowania Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.

Program dwudniowej wizyty był bardzo napięty i obejmował wykłady oraz konsultację w biurach Centrum Współpracy w zakresie Zdrowia Psychicznego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO Collaboration Center In Mental Health), promującej innowacyjne włoskie rozwiązania na całym świecie, a także spotkania w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego, czy oddziale ratunkowym szpitala w Trieście, dedykowanym wyłącznie obsłudze osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Czym różni się to rozwiązanie od funkcjonującego obecnie w naszym systemie opieki zdrowotnej?

Przede wszystkim zapewnia opiekę potrzebującym poprzez sieć usług środowiskowych, które są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku. W centrach tych nie trzeba umawiać się na wizytę, a pomoc świadczona jest zwykle w ciągu godziny lub dwóch godzin, bez listy oczekujących. Cały zespół, składający się zazwyczaj z lekarzy psychiatrów, psychologów, pracowników socjalnych czy pielęgniarek, dba o zapewnienie szybkiej i sprawnej obsługi przyjęć osób potrzebujących. Doraźna pomoc udzielana jest w odpowiedzi na zgłoszony problem, a nie w oparciu o historyczne diagnozy. Jeśli zgłaszany przypadek wymaga szybkiej interwencji, chociażby z subiektywnego punktu widzenia osoby zgłaszającej lub jej opiekuna, jego problem rozpatruje się natychmiastowo.

Burmistrz Marek Długozima decydując o udziale Gminy Trzebnica w tym projekcie, kolejny raz dał wyraz nie tylko zrozumieniu problemów z jakimi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne i ich bliscy, ale także stworzył sposobność wdrożenia innowacyjnego w skali całego kraju rozwiązania, które umożliwi zwiększenie efektywności leczenia oraz poprawę jakości ich życia.

Brak opisu obrazkaRegina Bisikiewicz - prezes Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu, burmistrz Marek Długozima oraz pracownicy Urzędu Miejskiego zaangażowani w projekt - Ewa Brzegowska i Tomasz Lubicz-Miszewski.

 

 

Brak opisu obrazka 

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML