Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwa remont jednego z budynków Szkoły Podstawowej w Masłowie

Trwa remont jednego z budynków Szkoły Podstawowej w Masłowie. Zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły w czasie spotkanie Burmistrza Marka Długozimy z dyrektor Jadwigą Drobik remontowane jest pierwsze piętro drugiego z budynków szkoły. W późniejszym czasie renowacji poddane zostaną chodniki oraz ogrodzenie okalające szkołę. Co więcej – do placówki zostaną zakupione nowe stanowiska komputerowe, które usprawnią naukę.

- Konsekwentnie wspieram placówki oświatowe znajdujące się w naszej Gminie, dążąc do jak najlepszych warunków edukacyjnych dzieci – teraz przyszedł czas na szkołę w Masłowie. Remont pierwszego piętra jednego z budynków szkoły obejmuje toalety, bibliotekę i salę zajęć. Powstanie nowe ogrodzenie, teren przed szkołą ulegnie przearanżowaniu – wycięte będą niektóre z drzew, powstaną nowe ścieżki piesze pomiędzy budynkami – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: - Prace przeprowadzane w szkole w Masłowie są konsekwencją starań i troski Pani Dyrektor Jadwigi Drobik oraz spotkań z rodzicami, podczas których rozmawialiśmy o przyszłości placówki oraz jej remoncie.
 

Remont Szkoły Podstawowej w Masłowie, to kolejna inwestycja w szkoły znajdujące się w sołectwach. Wcześniej remontowi poddane zostały szkoły w - Boleścinie - gdzie wyremontowane zostały łazienki oraz Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, a już niebawem rozpocznie się remont i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku. Powstanie tam również nowoczesna hala gimnastyczna.

Brak opisu obrazkaBurmistrz Marek Długozima, dyrektor szkoły Jadwiga Drobik i Zbigniew Mroziński z wydziału TI. 

Brak opisu obrazkaW SP w Masłowie remontowane jest pierwsze piętro drugiego z budynków szkolnych. 

Brak opisu obrazkaRemont obejmuje toalety, bibliotekę i salę zajęć. 

Wersja XML