Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Do Węgrzynowa już bez dziur

Dobiegają końca prace związane z remontem drogi powiatowej prowadzącej z Trzebnicy do Węgrzynowa. Położona została nowa nawierzchnia. Obecnie utwardzane są pobocza drogi. Roboty wykonuje firma Eurovia Polska S. A. Bielany Wrocławskie, a ich koszt to 341 940,62 zł. Jak na przeprowadzony remont reagują mieszkańcy miejscowości?

- Mieszkam już wiele lat Węgrzynowie, mamy tu wspaniałe rekreacyjne tereny, ale do tej pory obraz miejscowości psuła ta powiatowa droga, nasza jedyna nić kontaktu ze światem. Nasz problem był bagatelizowany, na szczęście teraz wreszcie możemy się cieszyć -  mówi Beata Piechurska, wyraźnie zadowolona z przeprowadzonego remontu, który podobnie jak rozpoczęte prace w Taczowie Wielkim-Brochocinie i w Malczowie jest konsekwencją zrównoważonego rozwoju zaproponowanego przez koalicję Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Długozimy - Skuteczni dla Rozwoju oraz Prawa i Sprawiedliwości. - Zakłada on podział środków na inwestycje drogowe we wszystkich gminach Powiatu Trzebnickiego w zależności od liczby mieszkańców poszczególnych gmin oraz liczby kilometrów dróg powiatowych, które przez nie przebiegają. Plan ten stanowi próbę sprawiedliwego rozłożenia inwestycji w drogi powiatowe we wszystkich gminach powiatu trzebnickiego.

- Dzięki determinacji mojej i  sekretarza Daniela Buczaka, a przede wszystkim sołtys Małgorzaty Kralki i przy wsparciu starosty powiatu Waldemara Wysockiego, możemy cieszyć się z nowych dróg, które pojawiły się nie tylko w Węgrzynowie czy w Malczowie a niedługo już w Brochocinie Naszym konsekwentnym działaniom zmierzającym do równego podziału środków przeznaczonych na remonty drogowe właśnie oddano nową jezdnię w Powidzku (w gminie Żmigród o wartości 2 mln zł) - wylicza burmistrz Marek Długozima. -Obecny zarząd powiatu zrealizował lub jest w trakcie realizacji następujących inwestycji drogowych: przebudowa drogi powiatowej Osolin-Morzęcin Mały (w gminie Oborniki Śląskie, wartość wkładu Powiatu to około 400 tys. zł), budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Kotowice-Paniowice (w gminie Oborniki Śląskie, wkład powiatu to około 400 tys. zł) budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Korzeńsko (gmina Żmigród, dofinansowanie powiatu w kwocie 150 tys. zł), przebudowa drogi Kaszyce-Prusice (gmina Prusice - dofinansowanie powiatu w kwocie 700 tys. zł), remont drogi powiatowej Zawonia-Budczyce (wkład powiatu to około 150 tys. zł), remont drogi powiatowej w Szymanowie (gmina Wisznia Mała), czy też ostatnia propozycja jaką złożył nasz radny Bogdan Rubaszewski - remont drogi Ludgierzowice-Niedary na terenie gminy Zawonia. Przytoczone powyżej przykłady dowodzą, że obecne władze powiatowe realizują inwestycje drogowe we wszystkich gminach Powiatu Trzebnickiego – podkreśla burmistrz.

Brak opisu obrazkaBurmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar Wysocki oraz sekretarz Gminy Trzebnica i radny powiatowy Daniel Buczak na odremontowanej drodze w Węgrzynowie wraz z Małgorzatą Kralką – sołtys oraz Beatą Piechurską – wieloletnią mieszkanką miejscowości.

Brak opisu obrazkaNa drodze do Węgrzynowa trwają ostatnie prace. 

Brak opisu obrazkaStarosta wraz z radnym Mariuszem Szkaradzińskim na drodze w Ujeźdźcu Wielkim. Trwa tam naprawa ubytków w jezdni.

Brak opisu obrazkaStarosta Waldemar Wysocki i kierownik Zarządu Dróg Powiatowych  podczas odbioru wyremontowanej drogi w Powidzku, gmina Żmigród.

Wersja XML