Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spółdzielnia socjalna- pomysł na usamodzielnienie osób niepełnosprawnych

Spotkanie dialogowe pod nazwą „Spółdzielnia socjalna. Projekt odpowiedzialnego biznesu i szansa na aktywizację osób z niepełnosprawnością” odbyło się 15 marca w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Jego celem były rozmowy na temat utworzenia Spółdzielni Socjalnej przy Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy i prezes trzebnickiego stowarzyszenia Uśmiech Dziecka działającego przy Warsztatach Terapii Zajęciowej Małgorzaty Wojtkowiak-Jakackiej udział w spotkaniu wzięli m.in. Zbigniew Prałat ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele gminnych spółek i firm, siostry z Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, a także ci, którym los niepełnosprawnych podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej nie jest obojętny.

- Założenie Spółdzielni Socjalnej działającej przy Warsztatach Terapii Zajęciowej, to unikatowy projekt. Jesteśmy drugą gminą w Polsce, która zauważa problem jakim jest znalezienie pracy przez osoby niepełnosprawne i chce im pomóc – stąd pomysł utworzenia takiej spółdzielni właśnie w Trzebnicy – powiedział burmistrz Marek Długozima - Celem spółdzielni jest stworzenie miejsc pracy dla uczestników, którzy zakończyli terapię przez warsztaty.

Jak podkreślali pomysłodawcy i organizatorzy spotkania, pomysł powstania spółdzielni jest wynikiem troski o potrzeby aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ważne jest, by wykorzystać i rozwinąć potencjał uczestników WTZ i tym samym zwiększyć efektywność rehabilitacji zawodowej.

- Dziękuję burmistrzowi Markowi Długozimie za zaufanie, otwartość i zaangażowanie w plany związane z aktywizacją osób niepełnosprawnych. Pan burmistrz od wielu lat angażuje się w integrację osób niepełnosprawnych poprzez m.in. organizację konkursów publicznych, których beneficjentami są właśnie osoby niepełnosprawne - powiedziała Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka - Tym spotkaniem rozpoczynamy przygotowanie projektu innowacyjnego, społecznie odpowiedzialnego, związanego z aktywizacją osób niepełnosprawnych w formie spółdzielni socjalnej, którą chcemy utworzyć przy Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Przypomnijmy, że zadaniem WTZ jest przede wszystkim wsparcie osób niepełnosprawnych potrzebujących pomocy w zakresie przygotowania do podjęcia pracy zawodowej i usamodzielnienia się. Uczestnicy WTZ uczą się współpracy w środowisku pracy, funkcjonowania w zespole, organizacji pracy, a także rozwijania swoich potencjałów.

Proces przygotowania podopiecznych WTZ do startu na rynku pracy jest złożony i trudny. Przedsiębiorcy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych. Powodów takiego zachowania może być wiele np. niewiedza na jakie ulgi z faktu zatrudnienia takich osób mogą liczyć firmy, czy obawy jak niepełnosprawne osoby będą się zachowywały w miejscu pracy. Jednym z rozwiązań umożliwiających podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne może być utworzenie właśnie Spółdzielni Socjalnej przy WTZ. O tym, czym miałaby się zajmować trzebnicka Spółdzielnia Socjalna przekonamy się zapewne już niebawem.

Obecnie w Warsztatach Terapii Zajęciowej bierze udział 35 osób w wieku od 18 do 60 roku życia i zdaniem terapeutów ok. 10 osób jest w stanie wejść na rynek pracy

Brak opisu obrazkaSpółdzielnia Socjalna w Trzebnicy będzie drugą taką w Polsce.

Brak opisu obrazkaSpotkanie wynika z troski o aktywizację osób niepełnosprawnych.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML