Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie wychowawcze 500+

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

 

 

Brak opisu obrazka

 

 

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Ważne!

 

Brak opisu obrazka

 

 

Brak opisu obrazka

 


Wnioski do pobrania na www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

Więcej informacji, można uzyskać z przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatora "Rodzina 500+".

 • Przypomnienie w sprawie programu 500+

  Brak opisu obrazka
  Przypominamy mieszkańcom Gminy Trzebnica, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, o konieczności jego złożenia, celem kontynuacji pobierania środków z tego programu. W innym przypadku środki nie zostaną wypłacone. Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia. Natomiast osoby, które wyślą wniosek w lipcu, nie dostaną wyrównania za czerwiec. W celu złożenia świadczenia zapraszam m.in. do Urzędu Miejskiego gdzie specjalnie oddelegowani do tego zadania pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pomogą Państwu wypełnić i złożyć formularz. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć także za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet za pomocą: portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP, bankowości elektronicznej.
  Data publikacji:
 • 500 bus w Trzebnicy

  Brak opisu obrazka
  W ramach zainicjowanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu kampanii promocyjnej rządowego programu Rodzina 500+, Gminę Trzebnicę odwiedził „500 bus”. Burmistrz Marek Długozima wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w Gminie Trzebnica odpowiedzialny jest za obsługę programu, spotkał się z urzędnikami wojewódzkimi. 
  Data publikacji: 17-05-2016 14:35
 • Rodzina 500+

  Brak opisu obrazka
  Pragnę poinformować, że Gmina Trzebnica jest przygotowana do realizacji Programu 500 Plus. Już od środy 23 marca w wyznaczonych pokojach na II piętrze Urzędu Miejskiego będzie można pobierać wnioski.
  Data publikacji: 21-03-2016 08:20
 • Gmina przygotowana do Programu 500 plus

  Brak opisu obrazka
  Na mocy przyjętego przez Sejm projektu Rodzina 500 Plus świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł netto miesięcznie będzie przysługiwało na każde drugie i kolejne niepełnoletnie dziecko, a w przypadku pierwszego dziecka po spełnieniu kryterium dochodowego (800 zł lub 1200 zł na członka rodziny). Start programu planowany jest na kwiecień. Gmina Trzebnica jest przygotowana do realizacji tego projektu. 
  Data publikacji: 22-02-2016 08:58
Wersja XML