Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzina 500+

Szanowni Mieszkańcy!

Pragnę poinformować, że Gmina Trzebnica jest przygotowana do realizacji Programu 500 Plus. Już od środy 23 marca w wyznaczonych pokojach na II piętrze Urzędu Miejskiego będzie można pobierać wnioski.

W Gminie Trzebnica obsługę wymienionego Programu realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest już przystosowany do realizacji tego zadania.

Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 +". W jego ramach rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.

Wypełnione wnioski w Gminie Trzebnica będą przyjmowane od 1 kwietnia. Jeśli zostaną one złożone do końca czerwca, wówczas rodzice lub opiekunowie otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia.

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub kolejnych miesiącach świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres od 1 kwietnia do września 2017 roku. Kolejny okres zasiłkowy będzie trwać od 1 października 2017 do września 2018 roku. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane na konto wnioskodawcy.

Dla sprawnej realizacji tego Programu wyznaczyłem koordynatora programu - Katarzynę Kuczmę, pracownika OPS, która będzie służyć pomocą i udzieli wszelkich niezbędnych Państwu informacji – osobiście lub pod numerem telefonu 71/ 312 05 27 wew. 49.

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

Wersja XML