Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z troską o drogach powiatowych

Tworząc Komitet Wyborczy Wyborców Marka Długozimy-Skuteczni dla Rozwoju oraz wystawiając kandydatów do Rady Powiatu Trzebnickiego w ostatnich wyborach samorządowych przyświecały mi między innymi dwa główne cele. Pierwszym z nich było ratowanie znajdującego się w bardzo trudnej sytuacji powiatowego szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Trzebnickiego radni jednogłośnie podjęli pakiet uchwał - Plan Ratunkowy dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej, który został opracowany i zaproponowany przez koalicję klubu radnych Marka Długozimy-Skuteczni dla Rozwoju oraz radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Po przyjęciu uchwał z Planu Ratunkowego jestem spokojny o los trzebnickiego szpitala im. Św. Jadwigi jako samorządowego szpitala powiatowego oraz o jego pracowników. Jestem przekonany, że ma on zapewnioną bezpieczną przyszłość.

Drugim celem mojego komitetu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Trzebnickiego była poprawa stanu powiatowej infrastruktury drogowej, która pozostawiała wiele do życzenia. Dlatego też niedługo po przejęciu władzy w Powiecie Trzebnickim razem z klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości zaproponowaliśmy plan zrównoważonego rozwoju Powiatu Trzebnickiego, który zakładał podział środków na inwestycje drogowe we wszystkich gminach Powiatu Trzebnickiego w zależności od liczby mieszkańców poszczególnych gmin oraz liczby kilometrów dróg powiatowych, które przez nie przebiegają. Plan ten stanowi próbę sprawiedliwego rozłożenia inwestycji w drogi powiatowe we wszystkich gminach Powiatu Trzebnickiego.

W ramach omawianego programu rozpoczęliśmy realizację remontów następujących dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebnica: drogi z Trzebnicy do Węgrzynowa oraz drogi z Trzebnicy do Malczowa. Stan obu tych dróg powiatowych był najgorszy spośród dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebnica i wymagał najbardziej pilnego remontu. Remonty obu wymienionych dróg powinny zakończyć się do końca kwietnia. Miło mi poinformować, że w dniu 16 marca 2016 roku podpisana została również umowa na remont drogi powiatowej z Taczowa Wielkiego do Brochocina. Z drogi tej korzysta duża liczba mieszkańców, którzy dotychczas nie mieli zapewnionego bezpiecznego dojazdu do domu. Bardzo ważny jest dla mnie remont drogi powiatowej z Trzebnicy do Ujeźdźca Małego, którą codziennie podróżuje tysiące mieszkańców naszej gminy i powiatu, dojeżdżając m.in. do jednego z największych pracodawców w regionie- firmy Tarczyński S.A. Dlatego też złożony zostanie wniosek o dofinansowanie przebudowy omawianej drogi do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przebudowa tej drogi dofinansowana zostanie ze środków Gminy Trzebnica.

Modernizacji wymaga jeszcze bardzo wiele dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebnica, o których realizację będę zabiegał. Wymienić należy tu między innymi drogę z Ujeźdźca Wielkiego do Janiszowa, czy z Ujeźdźca Wielkiego do Przyborowa wraz z budową chodnika do Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim. Budowa chodnika przy drodze powiatowej konieczna jest również w Domanowicach. Będziemy się starali pozyskać dofinansowanie na remont drogi powiatowej przebiegającej przez trzy gminy Powiatu Trzebnickiego a łączącej dwa węzły powstającej drogi ekspresowej S5. W Gminie Trzebnica droga ta przebiega przez Marcinowo i Rzepotowice. Dalej będę zabiegał wraz z radnymi z mojego klubu radnych w Radzie Powiatu Trzebnickiego o realizację zaplanowanych inwestycji w drogi powiatowe oraz realizację projektu zrównoważonego rozwoju Powiatu Trzebnickiego. Biorąc pod uwagę trudną sytuację polityczną w Radzie Powiatu Trzebnickiego, w której większość mają przedstawiciele opozycji, wiem teraz ile determinacji i zabiegów wymaga przeforsowanie zaplanowanych dla dobra mieszkańców inwestycji drogowych.

Chciałbym przy okazji obalić rozpowszechniany przez radnych opozycyjnych mit, jakoby tylko Gmina Trzebnica korzystała na powiatowych inwestycjach drogowych. Insynuacje te rozpowszechnia radny opozycyjny Robert Adach, który wraz z innym radnym wybranym do Rady Powiatu z terenu Gminy Trzebnica - Adamem Gubernatem jest nieprzychylny, a wręcz przeciwny realizacji remontów dróg powiatowych w naszej gminie, co mnie smuci i niepokoi, bo obaj są mieszkańcami Gminy Trzebnica.

Obecny zarząd powiatu zrealizował lub jest w trakcie realizacji następujących inwestycji drogowych: przebudowa drogi powiatowej Powidzko - Żmigród (w Gminie Żmigród o wartości 2 mln zł), drogi powiatowej Osolin - Morzęcin Mały (w Gminie Oborniki Śląskie, wartość wkładu Powiatu to około 400 tyś zł), budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Kotowice - Paniowice (w Gminie Oborniki Śląskie, wkład powiatu to około 400 tyś. zł) budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Korzeńsko (Gmina Żmigród, dofinansowanie powiatu w kwocie 150 tyś zł), przebudowa drogi Kaszyce - Prusice (Gmina Prusice - dofinansowanie Powiatu w kwocie 700 tyś. zł), remont drogi powiatowej Zawonia-Budczyce (wkład powiatu to około 150 tyś zł), remont drogi powiatowej w Szymanowie (Gmina Wisznia Mała), czy te ostatnia propozycja jaką złożył nasz radny Bogdan Rubaszewski - remont drogi Ludgierzowice - Niedary na terenie Gminy Zawonia.Przytoczone powyżej przykłady dowodzą, że obecne władze Powiatu Trzebnickiego realizują inwestycje drogowe we wszystkich gminach Powiatu Trzebnickiego.

Sekretarz, burmistrz i starosta na drodze Trzebnica - Węgrzynów, gdzie rozpoczęły się już prace.

Uważam, że tak właśnie powinno być - drogi powiatowe powinny być remontowane we wszystkich gminach Powiatu Trzebnickiego, zgodnie z przyjętym wcześniej planem zrównoważonego rozwoju Powiatu Trzebnickiego. 

Brak opisu obrazka 

Brak opisu obrazkaBurmistrz Marek Długozima, starosta powiatu Waldemar Wysocki oraz sekretarz Gminy Trzebnica i radny powiatowy Daniel Buczak na drodze w Malczowie, jeszcze przed remontem.

Brak opisu obrazkaMalczów, została już położona pierwsza warstwa asfaltu.

Brak opisu obrazkaTaczów - Brochocin. Już niedługo rozpocznie się długo oczekiwany remont drogi.

Brak opisu obrazkaSekretarz, burmistrz i starosta na drodze Trzebnica - Węgrzynów, gdzie rozpoczęły się już prace.

 

 

Wersja XML