Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie z odnawialnych źródeł energii

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu dotyczącym odnawialnych źródeł energii, które odbędzie się 29 listopada (wtorek) w godz. 15.30-20.00.

Brak opisu obrazka

Ramowy plan szkolenia:

1.Odnawialne źródła energii – wstęp, definicje.

2.Stan prawny OZE w Unii Europejskiej i w Polsce.

3.Ogólna charakterystyka poszczególnych OZE:
- energia słoneczna: kolektory, ogniwa fotowoltaiczne
- energia wiatru: farmy wiatrowe i małe instalacje przydomowe, hybrydy
- energia wody: elektrownie wodne duże i małe
- energia ziemi: geotermia głęboka, pompy ciepła – także pompy powietrzne
- biomasa: biomasa leśna, rolnicza, odpadowa; biogaz; biopaliwa.

4.Finansowanie, systemy wsparcia, zielone certyfikaty.

5.Podsumowanie, dyskusja.
Wersja XML