Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2. Budowa otwartych siłowni zewnętrznych w miejscowości Skarszyn i Głuchów Górny.

Miejsce realizacji zadania: Skarszyn - działka nr 143/16 (lokalizacja - boisko) działka nr 361/1 AM-1 (lokalizacja - osiedle) Głuchów Górny - działka nr 140 (lokalizacja - okolice sklepu)

Opis: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności proponujemy zagospodarowanie terenu gminnego w system siłowni zewnętrznych. W zamyśle pomysłodawców, siłownie będą miejscem aktywnego, rodzinnego wypoczynku mieszkańców. W tym celu w ramach posiadanych środków przewidujemy zakup urządzeń z serii fitness, oraz urządzeń komunalnych, a także betonowego stołu do ping ponga. Całość ma na celu stworzyć ogólno dostępne miejsce do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Pozwoli to integrować różne grupy i środowiska lokalne. Te miejsca charakteryzują się bowiem wartością dodaną - nie tylko umożliwiają aktywność fizyczną, ale także stwarzają okazję do nawiązania nowych znajomości i wspólnego spędzenia wolnego czasu (Zadanie obejmuje również koszt przygotowania terenu w miejscu, gdzie to jest konieczne.)

Wersja XML