Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowożone ścieki pod kontrolą

Na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzebnicy stanęła nowa stacja zlewni nieczystości płynnych dowożonych wozami asenizacyjnymi. Umożliwi przyjęcie w ciągu dnia ok. 50 samochodów z nieczystościami.

Stacje zlewcze ścieków służą do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych z samochodów i przyczep asenizacyjnych. Umożliwiają określenie ilości dostarczonych ścieków, temperatury, pH oraz przewodności. Stacja zlewna nieczystości płynnych pozwala na identyfikowanie dostawców za pomocą przydzielonych im zbliżeniowych kart identyfikacyjnych, a system sterowania uniemożliwia zrzut przez osoby nieuprawnione.

Taka właśnie stacja została zamontowana na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebnicy przy ul. Milickiej. Wykonała ją gliwicka firma ENKO S.A. za kwotę 108 tysięcy złotych. Wygrała bowiem przetarg na „Dostawę i montaż stacji zlewnej nieczystości płynnych w zabudowie kontenerowej na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzebnicy” ogłoszony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Ergo pod koniec ubiegłego roku, spółkę Gminy Trzebnica.

- Inwestycja ma na celu poprawę warunków technicznych i organizacyjnych oddawania zawartości zbiorników wybieralnych – szamb – do oczyszczalni ścieków komunalnych. Nowe urządzenia pozwolą przede wszystkim na pomiar ilości przywiezionych nieczystości oraz na kontrolę ich parametrów jakościowych. W ciągu 11 godzin otwarcia jest w stanie przyjąć ok. 50 samochodów z zawartością nieczystości w ilości 10 tysięcy litrów każdy – wyjaśnia prezes Ergo Ryszard Nowakowski. - Zbudowana stacja zlewna zdyscyplinuje dostawców i umożliwi spółce Ergo kontrolę wypełniania przez nich warunków umowy odbioru nieczystości, bo zgodnie z umową, powinny spełniać wymagania w zakresie pH, temperatury, zasolenia i chemicznego zapotrzebowania na tlen – wylicza.

Wyjaśnia jednocześnie, że w zakresie pH powinny mieścić się w przedziale 6,0 do 9,5, jeśli więc dostawca przywiezie nieczystości bardziej kwaśne lub bardziej zasadowe, urządzenia stacji zablokują ich zrzucanie do oczyszczalni, aby nie dopuścić do zaburzenia technologii biologicznego oczyszczania ścieków. Podobnie stanie się, kiedy dostawca będzie próbował dokonać zrzutu nieczystości zbyt ciepłych, tj. powyżej 35 st. C.

- Wraz z oddaniem do użytku stacji zlewnej, spółka Ergo otrzymała narzędzie do pełnego zarządzania przyjmowaniem nieczystości płynnych dowożonych do oczyszczania przez firmy asenizacyjne – reasumuje prezes.

 

Brak opisu obrazkaBurmistrz Marek Długozima, Paweł Jędrzejewski z wydziału TI oraz prezes gminnej spółki Ergo Ryszard Nowakowski zapoznają się z mechanizmem działania nowej zlewni na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebnicy. 

Brak opisu obrazka Burmistrz z prezesem Ergo omawiają dalsze inwestycje na terenie oczyszczalni ścieków.

 

Wersja XML