Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny duży sukces! Gmina i Burmistrz na medal

Gmina Trzebnica i burmistrz Marek Długozima w XII edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu otrzymali medal i wyróżnienie. To duży sukces! Jesteśmy jedyną gminą na Dolnym Śląsku, która została dostrzeżona przez kapitułę konkursu. Nagrody wręczono 15 listopada w Warszawie podczas wielkiej gali, która miała miejsce w siedzibie Business Centre Club.

W uzasadnieniu czytamy: Kapituła postanowiła wyróżnić Gminę Trzebnica i Pana Burmistrza jako jednego z najbardziej zaangażowanych, najprężniej działających, aktywnych i dbających o infrastrukturę sportową i rekreacyjną w regionie dolnośląskim inwestorów.
Komisja weryfikacyjna zakwalifikowała Gminę Trzebnica do konkursu na podstawie nominacji i informacji o realizacjach obiektów sportowych i rekreacyjnych przy współudziale środków z UE, zgłoszonych przez Rafała Jurkowlańca, Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W opinii w sposób szczególny zwrócono uwagę na budowę Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój”, a także na całokształt działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży oraz całej społeczności lokalnej. Wśród gmin na Dolnym Śląsku do konkursu zostały zgłoszone: Gmina Wrocław za realizację Stadionu Miejskiego we Wrocławiu na Euro 2012, a także Gmina Strzelin i Gmina Bolesławiec za budowę krytych pływalni, ale tylko inwestycje w Trzebnicy okazały się na tyle atrakcyjne, że dostrzegła je kapituła konkursu.

Polski Klub Infrastruktury Sportowej wyróżnienia INWESTOR NA MEDAL przyznaje najprężniej działającym samorządom, instytucjom i osobom za wyjątkowe zaangażowanie w budowę lub modernizację obiektów sportowych, aktywność i dużą odpowiedzialność w prawidłowym przebiegu procesu inwestycyjnego obiektów sportowych i rekreacyjnych w Polsce.

Brak opisu obrazka (od lewej) Marek Zdziebłowski - prezes Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, Irena Szewińska - członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i wielokrotna medalistka olimpijska, Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica, Rafał Pierzyński wiceprezes PKIS

Brak opisu obrazka
(od lewej) Janusz Gaczkowski - Zastępca Kanlerza ds. Technicznych AWF we Wrocławiu, Zdzisław Poliga - Kanclerz AWF we Wrocławiu, Zofia Ignasiak - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Marek Długozima - Burmistrz Gminy Trzebnica oraz Dominik Kłosowski - Zastępca Dyrektora Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Brak opisu obrazka

Wersja XML