Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

150 lat Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy

W niedzielę 6 listopada uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem JE Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego zakończyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 150 lat pobytu i posługi Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. W imieniu własnym i całej wspólnoty samorządowej gratulacje i życzenia przekazali burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima oraz wiceburmistrz Jadwiga Janiszewska.

- Chyląc czoło przed pięknymi owocami Waszej duchowej i charytatywnej posługi. Wyrażam także głęboką wdzięczność za wielką, wprost heroiczną troskę o pocysterski klasztor – stanowiący wraz z bazyliką perłę Trzebnicy, będący jej chlubą i symbolem rozsławiającym miasto po całym świecie – mówił burmistrz, wręczając Matce Albertcie Groń, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek.

Siostry boromeuszki odebrały również podziękowania od JE ks. arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, prowincjała Prowincji Polskich Salwatorianów ks. Piotra Filasa SDS, a także od przedstawicieli Rady Parafialnej i Akcji Katolickiej. To ostatnie stowarzyszenie przekazało Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy odznakę honorową "Zasłużone dla Kultury Polskiej", którą przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdan Zdrojewski na wniosek poseł Beaty Kempy. Siostry nie ukrywały radości i wzruszenia. Z trzebnickim duchowieństwem, ze współpracownikami i przyjaciółmi podczas niedzielnej Eucharystii dziękowały za dar klasztoru i całej spuścizny Jadwiżańskiej, jaka stała się ich udziałem, za Boże błogosławieństwo, które towarzyszyło podejmowanym przez te wszystkie lata dziełom i za ludzi, których Pan postawił na ich drodze.

Uroczystości jubileuszowe trwały od 4 do 6 listopada 2011r. Ich ważnym elementem było sympozjum "Spadkobierczynie św. Jadwigi Śląskiej. 150-lecie Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy", które odbyło się 5 listopada na terenie klasztoru. Wzięły w nim udział siostry z Francji, Czech, siostry zakonne z niektórych zgromadzeń wrocławskich, przedstawiciele duchowieństwa trzebnickiego na czele z ks. Dziekanem Bogdanem Grabowskim i Kustoszem Sanktuarium św. Jadwigi Ks. Proboszczem Jerzym Olszówką. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz miasta i samorządu, członkowie Fundacji dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Referaty wygłosili m.in. ks. dr Bogdan Giemza „Czy życie konsekrowane ma sens”. Poszukiwania w kontekście współczesnych wyzwań.”, ks. prof. PWT Michał Piela Życie i dzieło św. Jadwigi Śląskiej jako wzór ewangelicznych postaw w jednoczącej się Europie”, a także s. Olimpia Konopka 150-letnia historia Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy zgromadzona w eksponatach muzealnych.

Brak opisu obrazka Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego i prowincjała Prowincji Polskich Salwatorianów ks. Piotra Filasa SDS

Brak opisu obrazka Siostry boromeuszki dziękowały za dar klasztoru i całej spuścizny Jadwiżańskiej

Brak opisu obrazka W niedzielnej Eucharystii wzięli udział: trzebniczanie, duchowieństwo, współpracownicy i przyjaciele boromeuszek

Brak opisu obrazka Uroczysta procesja z darami

Brak opisu obrazka Podziękowania dla JE ks. arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego od dzieci

Brak opisu obrazka Gratulacje i życzenia siostrom przekazali: burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima oraz wiceburmistrz Jadwiga Janiszewska

Brak opisu obrazka Siostry nie ukrywały wzruszenia. Matka Alberta Groń, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek dziękowała za wszystkie dowody wsparcia

Brak opisu obrazka Również przedstawiciele Rady Parafialnej przekazali boromeuszkom najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania
 

Foto: Sylwester Nowakowski, arch. Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy

Wersja XML