• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skarszyn ma nową oczyszczalnię ścieków

Dobiegła końca jedna z najważniejszych inwestycji w gminie Trzebnica. Ścieki pochodzące z gospodarstw we wsi Skarszyn trafiają teraz do nowej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy przez wiele lat czekali na realizację tego projektu.

Burmistrz Marek Długozima podkreśla, że sukcesywnie w naszej gminie realizowana jest polityka związaną z budową kanalizacji w wioskach na terenie całej gminy Trzebnica:  W tej chwili do sieci kanalizacyjnej podłączono domy w Skarszynie, a także Szkołę Podstawową w Boleścinie. W przyszłości będzie można do tej sieci podpiąć wsie: Piersno i Boleściń. Kolejnym etapem tego projektu będzie budowa kanalizacji i oczyszczalni we wsi Ujeździec Wielki.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją przebiegała na kilku etapach. W 2008 roku zbudowano pierwszy fragment sieci kanalizacyjnej od oczyszczalni ścieków do Szkoły Podstawowej w Boleścinie. Koszt inwestycji na tym etapie to 494.458.41 zł brutto, z czego Agencja Nieruchomości Rolnej oddział we Wrocławiu dofinansowała 298.000. zł brutto.

W roku 2010 ogłoszono przetarg na budowę oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją istniejącego odcinka kanalizacji. Ten etap prac wykonał Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura z Poznania. Koszt wyniósł 2.992.923.62 zł brutto.

Resztę nitki kanalizacji dobudowano w 2011 roku. Ten etap wykonało Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ-BIS z Prochowic. Koszt ostatniego projektu to 871.026.76 zł brutto.

 Brak opisu obrazka
Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: Zbigniew Zarzeczny naczelnik wydziału techniczno- inwestycyjnego, radny Rady Miejskiej Jan Janusiewicz, burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima, prezes zarządu Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ BIS Sp. z o.o. Zygmunt Kozyra

Brak opisu obrazka
Ścieki pochodzące z gospodarstw we wsi Skarszyn trafiają teraz do nowoczesnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Wersja XML

Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7670805
w tym miesiącu: 76228
dzisiaj: 3600