Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomysł na Kocią Górę

Zagospodarowanie Winnej Góry znanej jako Kocia Góra to kolejne wyzwanie, jakie stoi przed naszą gminą. 3 października w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w tej sprawie. Na specjalne zaproszenie burmistrza Marka Długozimy do Trzebnicy przyjechali studenci i doktoranci Instytutu Architektury Krajobrazu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na czele z panią prof. Zuzanną Borcz.

Zadaniem studentów jest opracowanie ciekawej koncepcji zagospodarowania Kociej Góry z uwzględnieniem historycznych i turystycznych walorów tego miejsca. Młodzież będzie pracowała w kilku grupach. Wyniki poznamy już wkrótce. Burmistrz Marek Długozima podczas poniedziałkowego spotkania życzył młodym naukowcom samych sukcesów: Cieszę się, że tak wielu młodych ludzi chce z nami pracować nad koncepcją uatrakcyjnienia naszego miasta. Życzę wam dobrych pomysłów i miłej pracy w Trzebnicy. Po zakończonym spotkaniu w Urzędzie Miejskim, goście udali się na Kocią Górą, gdzie odbyły się zajęcia w terenie. podczas których analizowano mapy oraz przeprowadzono inwentaryzację terenową. Ich przewodnikiami byli pracownicy Urzędu Miejskiego oraz prezes TMZT Zbigniew Lubicz-Miszewski.

Miejsce to ma szansę stać się charakterystycznym akcentem w budowaniu tożsamości miasta, gminy i całego regionu. Urozmaicony teren Kociej Góry stwarza możliwość do uprawiania wielu różnych dziedzin sportowych przez cały rok. Natomiast dobre połączenie z Wrocławiem oraz szeroka promocja pozwolą w przyszłości stworzyć ciekawą ofertę dla turystów z całego Dolnego Śląska. To z kolei umożliwi rozwój sektora usług turystycznych, gastronomicznych, hotelarskich oraz transportowych.

Winna Góra to pasmo setek malowniczych pagórków pokrytych lasami. W wielu miejscach wysokości względne przekraczają sto metrów, a sama Winna Góra osiąga wysokość 214 m npm. To jedno z najwyższych wzniesień w okolicy o wysokich walorach krajobrazowych, z którego roztacza się piękna panorama. W odkrywkowej kopalni gliny na zachodnim stoku Winnej Góry w 1987 r. znaleziono wyroby pochodzące sprzed ok. 500 000 lat. Badania archeologiczne przeprowadzone przez międzynarodową grupę badawczą pod kierownictwem Jana Michała Burdukiewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego ujawniły liczne pozostałości obozowiska naszych odległych przodków określanych mianem homo erectus (człowiek wyprostowany). Stanowisko należy do najważniejszych odkryć w dziejach polskiej archeologii.

Brak opisu obrazka
Spotkanie w Urzędzie Miejskim. Burmistrz Marek Długozima dziękuję studentom za podjęcie naukowego wyzwania

Brak opisu obrazka
Zajęcia warsztatowe w terenie. Studenci i doktoranci Instytutu Architektury Krajobrazu z Uniwersytetu Wrocławskiego

Brak opisu obrazka
Spacer na Kocią Górę z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz prezesem TMZT Zbigniewem Lubicz-Miszewskim

Brak opisu obrazka
Prof. Zuzanna Borcz zapowiada, że powstaną ciekawe projekty zagospodarowania terenu

Brak opisu obrazka
Winna Góra to pasmo setek malowniczych pagórków pokrytych lasami

Wersja XML