Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona Środowiska

Nasza Gmina dba o środowisko. Od kilku lat jesteśmy niekwestionowanym liderem Dolnego Śląska w ilości segregowanych odpadów! Prowadzimy zajęcia i konkursy dla dzieci oraz młodzieży budujące w nich świadomość konieczności dbania o środowisko naturalne. Rewitalizujemy też tereny zielone miasta, podnosząc jakość życia w naszej gminie. 

Poznaj www.eko.trzebnica.pl
 
Współpraca - Stowarzyszenie “Trzebnicki Klub Psa”
 
Zobacz także:
 • Spotkanie informacyjne w sprawie programu "Czyste powietrze"

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy do udziału w spotkaniu na temat programu "Czyste powietrze". Dowiedz się jak zdobyć dofinansowania termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym na wymianę pieca.
  Data publikacji: 09-09-2021 13:39
 • Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji

  Brak opisu obrazka
  Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji znajduje się w uruchomionej właśnie Wyszukiwarce EkoDotacji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc. Zaledwie trzy kliknięcia myszką wystarczą, by dowiedzieć się, jakie rodzaje wsparcia dla danej inwestycji są obecnie oferowane.
  Data publikacji:
 • Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

  Brak opisu obrazka
  Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
  Data publikacji:
 • Pismo Wojewody Dolnośląskiego w sprawie realizacji na terenie całego kraju zadania pn. "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu lasu w latach 2020-2024"

  Brak opisu obrazka
  Przedstawiamy pismo Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-RŚ.7537.21.2021.IK z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie realizacji na terenie całego kraju zadania pn. „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu lasu w latach 2020-2024” dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
  Data publikacji:
 • Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieców

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza, iż z dniem 1 czerwca 2021 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr XXIII/262/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 marca 2021 r.
  Data publikacji: 10-05-2021 13:55
 • Zmiany w składaniu wniosków przez rolników

  Brak opisu obrazka
  Od 15 marca trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych finansowanych z PROW za 2021 r. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Grzegorza Pudy, termin ich składania został wydłużony do 17 czerwca. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności, zostanie pomniejszona o 1 proc.
  Data publikacji:
 • Azbest - informacja dla mieszkańców

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, że Gmina Trzebnica planuje złożyć wniosek o uzyskanie środków w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. "System - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1). Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Mieszkańcy, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich obiektów, zobowiązani są do złożenia odpowiedniej deklaracji do dnia 26 lutego 2021 roku.
  Data publikacji:
 • Wyższe dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze"

  Brak opisu obrazka
  Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
  Data publikacji:
 • Czyste powietrze - wymień piec

  Brak opisu obrazka
  Zmień piec i przeprowadź termoizolacje domu w ramach dofinansowania z programu "Czyste Powietrze".
  Data publikacji: 17-09-2020 10:58
 • Nie wypalaj traw

  Brak opisu obrazka
  Gmina Trzebnica apeluje, aby nie wypalać traw. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn pożarów łąk, lasów i zabudowań gospodarczych. Wysuszona po zimie trawa pali się bardzo szybko przez co ogień rozprzestrzenia się w krótkim czasie, obejmując niejednokrotnie swoim zasięgiem ogromne powierzchnie niosąc za sobą wiele zagrożeń dla przyrody i człowieka.
  Data publikacji:
Wersja XML