Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona Środowiska

Nasza Gmina dba o środowisko. Od kilku lat jesteśmy niekwestionowanym liderem Dolnego Śląska w ilości segregowanych odpadów! Prowadzimy zajęcia i konkursy dla dzieci oraz młodzieży budujące w nich świadomość konieczności dbania o środowisko naturalne. Rewitalizujemy też tereny zielone miasta, podnosząc jakość życia w naszej gminie. 

Poznaj www.eko.trzebnica.pl
 
Współpraca - Stowarzyszenie “Trzebnicki Klub Psa”
 
Zobacz także:
 • Nie wypalaj traw

  Brak opisu obrazka
  Gmina Trzebnica apeluje, aby nie wypalać traw. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn pożarów łąk, lasów i zabudowań gospodarczych. Wysuszona po zimie trawa pali się bardzo szybko przez co ogień rozprzestrzenia się w krótkim czasie, obejmując niejednokrotnie swoim zasięgiem ogromne powierzchnie niosąc za sobą wiele zagrożeń dla przyrody i człowieka.
  Data publikacji:
 • Zdobądź dofinansowanie i zmień stare ogrzewanie na nowe

  Brak opisu obrazka
  Dotacja może być udzielona na zmianę w budynkach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych orazw lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe dotychczasowego źródła ciepła na nowe. Korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego są: ogrzewanie gazowe; pompę ciepła; ogrzewanie elektryczne; ogrzewanie na węgiel i drewno (wg normy PN-EN-5:2012, w klasie 5).
  Data publikacji:
 • Program "Czyste Powietrze"

  Brak opisu obrazka
  25 stycznia 2022 r. – rozpocznie się nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych.
  Data publikacji:
 • Pamiętaj złożyć deklarację o źródłach ogrzewania budynku

  Brak opisu obrazka
  Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródle ogrzewania w posiadanych lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych. Deklarację o źródłach ogrzewania złożyć można do 30 czerwca 2022 r.
  Data publikacji:
 • Harmonogram 2022 zbiórki odpadów komunalnych oraz wielkogabarytowych - korekta terminów

  Brak opisu obrazka
  Nastąpiła korekta terminów odbioru odpadów zielonych w rejonie 1 i 3 oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych w przypadku sołectw. Zapoznaj się z harmonogramem zbiórki odpadów komunalnych w 2022 r. Przypominamy, że w okresach pomiędzy terminami odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrosprzętu z terenu Gminy Trzebnica, odpady te bez ponoszenia dodatkowych opłat można na bieżąco zawozić do GPSZOK zlokalizowanego przy ul. Milickiej 47. Pobierz aplikację mobilną Gminy Trzebnica i korzystaj z kalendarz wywozu odpadów. Aplikacja przypomni o terminie odbioru poszczególnych odpadów, poinformuje o zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, powiadomi o aktualnościach związanych z tą tematyką.
  Data publikacji: 21-12-2021 11:31
 • Informacja z przebiegu realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest”

  Brak opisu obrazka
  W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych do realizacji w/w zadania wybrano ofertę firmy ŁGW Rembud Agnieszka Dziąg, ul. Sąsiedzka 60/1, 93-300 Łódź. Umowa podpisana została w dniu 27.08.2021 r. z wyznaczonym ostatecznym terminem realizacji na dzień 30.09.2021 roku.
  Data publikacji:
 • Spotkanie informacyjne w sprawie programu "Czyste powietrze"

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy do udziału w spotkaniu na temat programu "Czyste powietrze". Dowiedz się jak zdobyć dofinansowania termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym na wymianę pieca.
  Data publikacji: 09-09-2021 13:39
 • Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji

  Brak opisu obrazka
  Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji znajduje się w uruchomionej właśnie Wyszukiwarce EkoDotacji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc. Zaledwie trzy kliknięcia myszką wystarczą, by dowiedzieć się, jakie rodzaje wsparcia dla danej inwestycji są obecnie oferowane.
  Data publikacji:
 • Obowiązek składania deklaracji do CEEB

  Brak opisu obrazka
  Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
  Data publikacji:
 • Pismo Wojewody Dolnośląskiego w sprawie realizacji na terenie całego kraju zadania pn. "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu lasu w latach 2020-2024"

  Brak opisu obrazka
  Przedstawiamy pismo Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-RŚ.7537.21.2021.IK z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie realizacji na terenie całego kraju zadania pn. „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu lasu w latach 2020-2024” dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
  Data publikacji:
Wersja XML