Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skwer Ks. Prof. Antoniego Kiełbasy

Zapisani w pamięci. Kapłani wierni swojej posłudze i oddani miastu, do którego zostali posłani. Przez lata współpracowali ze sobą. I teraz w pewien symboliczny sposób znowu są obok. Ul. Ks. Wawrzyńca Bochenka przecina się tuż przy rondzie z ul. 1-go Maja. Z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy obecny tam skwer od piątku nosi imię ks. prof. Antoniego Kiełbasy.

Kilka punktów na nocnej mapie

Uroczystość nadania imienia i poświęcenia Skweru ks. prof. Antoniego Kiełbasy miała miejsce w piątek 23 września br. Została wpisana w tegoroczne obchody Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Wieczorne spotkania odbyły się pod hasłem: Nocna wędrówka szlakiem zabytków Trzebnicy.

Spacer rozpoczęto tuż po godz. 19.00 w Kościele Czternastu Świętych Wspomożycieli w Lesie Bukowym, gdzie trzebniczanie wysłuchali prelekcji ks. Władysława Mszala pt. „Historia kościoła i wspomnienia o bł. Janie Pawle II”. Na szczególną uwagę zasługuje wątek osobistej relacji ks. Mszala z kardynałem Wojtyłą. Podczas pieszych wędrówek górskich tych dwóch kapłanów miało możliwość wspólnej modlitwy, spotkania, rozmowy. Dziś to niezwykłe wspomnienia.
Kolejnym przystankiem na trasie nocnej wędrówki był Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”. Tu burmistrz Trzebnicy zaprezentował historię powstania nowoczesnego aquaparku i przedstawił informacje dotyczące rewaloryzacji ul. Leśnej.

I ten jeden najważniejszy

Jednak najważniejszym punktem tego dnia było nadanie imienia i poświęcenie Skweru Ks. Antoniego Kiełbasy. Już w czerwcu br. roku Rada Miejska w Trzebnicy odpowiadająca na inicjatywę burmistrza Marka Długozima podjęła uchwałę w tej sprawie. Odsłaniając pamiątkową tablicę przy skwerze, burmistrz przypomniał wybitne zasługi śp. Księdza Profesora poczynione zarówno dla miasta Trzebnicy, jak i dla całej gminy. To duszpasterska praca Księdza Profesora, ale także jego działalność oświatowa, naukowa, publicystyczna promowały zarówno w Polsce, w Europie, jak i na całym świecie, Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej i naszą małą ojczyznę.
Mocą stosownych uchwał Rady Miejskiej w Trzebnicy te zasługi zostały docenione w aktach nadania Ks. Profesorowi w 2000 r. tytułu „Honorowy Obywatel Trzebnicy” a w 2008 r. - tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”.

W piątkowy wieczór przypomniał o tym burmistrz Trzebnicy: - To ważne dla nas wszystkich, by pamięć o tym wielkim i wspaniałym człowieku, przetrwała nie tylko wśród współczesnych trzebniczan, ale była ważna dla tożsamości przyszłych pokoleń, w tym również młodzieży. Rolę tej międzypokoleniowej pamięci podkreślił w swoim krótkim przemówieniu również superior ks. Bogdan Giemza SDS. Przypomniał, że naród bez pamięci ginie, a więc wspominanie, nieustanne wydobywanie ze sfery zapomnienia, ma ogromną moc ocalającą. I na zakończenie ks. proboszcz Jerzy Olszówka SDS, który dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy przy skwerze, mówił o symbolicznej bliskości ul. Ks. Wawrzyńca Bochenka i skweru im. ks. prof. Antoniego Kiełbasy. Ci kapłani przez wiele lat współpracowali ze sobą na rzecz szerzenia w świecie kultu św. Jadwigi i promocji miasta Trzebnica. Dziś ich nazwiska witają przyjezdnych. Są pewnego rodzaju drogowskazem po trzebnickich ścieżkach. Proboszcz przekazał także słowa pozdrowień od Prowinicjała Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotra Filasa SDS, który z radością przyjął tą inicjatywę.

Ostatnim punktem na mapie nocnej wędrówki było zwiedzanie Klasztoru Sióstr Boromeuszek. To okazja niezwykła i świadczyły o tym tłumy trzebniczan, które w grupach zwiedzały poszczególne pomieszczenia muzealne i klasztorne.

Brak opisu obrazka
Jednym z punktów nocnej wędrówki po Trzebnicy była wizyta w Trzebnickim Parku Wodnym "Zdrój"

Brak opisu obrazka
Uroczyste odsłonięcie tabilcy pamiątkowej przy skwerze ks. Antoniego Kiełbasy. Od lewej: burmistrz Marek Długozima, proboszcz i kustosz parafii św. Jadwigi w Trzebnicy ks. Jerzy Olszówka SDS, prezes TMZT Zbigniew Lubicz-Miszewski

Brak opisu obrazka
Modlitwa i poświęcenie tablicy upamiętniającej osobę ks. prof. Antoniego Kiełbasy

Brak opisu obrazka
Nocna wędrówka po Trzebnicy zakończyła się w Klasztorze św. Jadwigi. Na zdjęciu s.Justyna oprowadza po muzeum liczną grupę zwiedzających

Brak opisu obrazka
Ciekawe eksponaty przyciągnęły trzebniczan

Brak opisu obrazka
Siostry były zaskoczone tak dużą frekwencją. Zapraszały do odwiedzania muzeum w ciagu całego roku

Brak opisu obrazka
Młodzież pod opieką p. Leontyny Gągało przygotowała przedstawienie o życiu św. Jadwigi

Wersja XML