• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trzebnica. Bogactwo historii, potencjał przyszłości

Hasło promocyjne Trzebnicy oddaje w pełni jej charakter. Obrazuje rzeczywistość. Trzebnica jest miejscem, gdzie bogata historia regionu łączy się z nowoczesnością i dynamizmem, które charakteryzują współczesność. 


Przeszłość reprezentuje m.in. Międzynarodowe Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej oraz Pocysterski Klasztor. To miejsca kultu i cel licznych pielgrzymek. W Trzebnicy spotkamy bowiem wiele śladów życia i działalności Świętej oraz Piastów Śląskich. Z nieco nowszych dziejów Trzebnicy pochodzą tradycje uzdrowiskowe związane z obszarem Lasu Bukowego i Stawami Trzebnickimi.


Nowoczesność i dynamiczny rozwój gminy obrazuje m.in nowopowstały kompleks basenów – Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ oraz pozostałe inwestycje zrealizowane w ostatnich latach, które potwierdzają dobrze wykorzystywany potencjał przyszłości. Wśród nich należy wymienić: Trzebnicki Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA, Park Solidarności, nową Szkołę Podstawową nr 2 i Szkołę Muzyczną I Stopnia im. prof. E.Kajdasza, liczne boiska wielofunkcyjne, place zabaw, świetlice, zmodernizowany Rynek i Ratusz, a także zrewitalizowane ścieżki w Lesie Bukowym i wokół Stawów Trzebnickich.


Zobrazowaniem hasła są także miejsca wzajemnego przenikania się historii i nowoczesności. Jednym z nich jest obszar Lasu Bukowego i Stawów Trzebnickich ze zrewitalizowanymi ścieżkami spacerowymi na wzór alejek przedwojennego uzdrowiska. W tym temacie należy również wymienić licznie organizowane w Gminie Trzebnica wydarzenia, których przykładem może być koncert muzyki współczesnej zorganizowany na poddaszu trzebnickiego Klasztoru w ramach Międzynarodowego Festiwalu Musica Polonica Nova (2014).


Ponadto wszelkie realizowane obecnie inwestycje, jak choćby dwie największe: przebudowa i remont Gminnego Centrum Medycznego TRZEBNICA-ZDRÓJ i Gminnego Centrum Kultury i Sportu przeprowadzane są z zachowaniem troski o lokalne dziedzictwo historyczne. 
Wszystkie te dane potwierdzają kierunek rozwoju, jaki został obrany z myślą o Gminie Trzebnica – dbając o bogactwo przeszłości, odpowiadając na potrzeby współczesności, tworzy się tu przyszłość.

 

Wersja XML

Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7670575
w tym miesiącu: 75998
dzisiaj: 3370