Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na dobry początek

Pierwszy dzień nowego roku szkolnego to szeregi uczniów spacerujących po mieście w barwach biało-granatowych. Najpierw modlitwa w kościele, apel w szkole, a potem droga do domu. 1 września br. funkcjonariusze Straży Miejskiej już od wczesnych godzin rannych czuwali nad bezpieczeństwem uczniów i pouczali ich o prawidłowym poruszaniu się na drodze. W prezencie każdy otrzymywał odblaskowy gadżet.

1 września 2010r. Strażnicy Miejscy akcją prewencyjną w szkołach rozpoczęli swoją działalność na terenie gminy Trzebnica. Rok, który upłynął, pozwolił nam poznać funkcjonariuszy, którzy nie tylko nadzorują ruch, czuwają nad bezpieczeństwem i porządkiem mieszkańców całej gminy, ale również wśród dzieci i uczniów chętnie prowadzą działania edukacyjne.

Brak opisu obrazka
Tegoroczna pierwszoklasistka Oliwia Kotlarz jako jedna z pierwszych uczennic SP2 dostała od Strażnika Miejskiego Anny Cisak odblaskową plakietkę

Brak opisu obrazka
Kevin, Marek i Mateusz z klasy szóstej chętnie przyjęli gadżetowe odblaski od Strażników

Brak opisu obrazka
Funkcjonariusze Straży Miejskiej Anna Cisak i Łukasz Krawczyk pilnowali bezpieczeństwa na przejściu

Wersja XML