Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Koronawirus – co musisz wiedzieć

  Brak opisu obrazka
  Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami.
  Data publikacji:
 • Tymczasowe przystanki autobusowe przy ul. Ks. Bochenka - stanowisko burmistrza

  Brak opisu obrazka
  W środę 27 maja na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie z sołtysami naszej gminy. Odbyło się ono z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i miało na celu m.in. omówienie spraw bieżących oraz związanych z planami inwestycyjnymi na najbliższy czas. Podniesiony została również temat tymczasowych przystanków autobusowych zlokalizowanych przy ul. Ks. Bochenka. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Burmistrza Gminy Trzebnica w sprawie wspomnianych przystanków, które nie zostaną zlikwidowane i będą służyły osobom wysiadającym oraz komunikacji miejskiej.
  Data publikacji: 29-05-2020 08:53
 • Projekt "Zdalna Szkoła"

  Brak opisu obrazka
  Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu grantowego pn.: ,, Zdalna szkoła – wparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego’’. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do 8 Szkół Podstawowych Gminy Trzebnica trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 60 uczniów, umożliwiając kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
  Data publikacji:
 • Konsultacje społeczne projektu „Planu zaopatrzenia w energię elektryczną, prąd i paliwa gazowe dla Gminy Trzebnica”

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo! Burmistrz Marek Długozima zaprasza mieszkańców Gminy Trzebnica do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Planu zaopatrzenia w energię elektryczną, prąd i paliwa gazowe dla Gminy Trzebnica”. Konsultacje przeprowadza się w formie badania opinii na temat w/w Planu zaopatrzenia.
  Data publikacji:
 • Rekrutacja do projektu "Rodzice wracają do pracy"

  Brak opisu obrazka
  Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica ogłasza ponowną rekrutację w ramach projektu "Rodzice wracają do pracy! - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica". Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne. Projekt realizowany jest od 1 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  Data publikacji: 28-05-2020 09:16
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

  Brak opisu obrazka
  30 maja jest ustawowo ustalonym Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Święto ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz propagowanie działań na rzecz rozwoju opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodziców.
  Data publikacji:
 • Laptopy dla uczniów

  Brak opisu obrazka
  Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z dyrektorami Szkół Podstawowych, Przedszkoli oraz Żłobka z terenu Gminy Trzebnica. Podczas spotkania burmistrz przekazał na ich ręce 40 laptopów wraz z kompletnym oprogramowaniem, które pomogą najbardziej potrzebującym uczniom w kontynuowaniu nauki zdalnej oraz przyłbice ochronne dla personelu szkolnego.
  Data publikacji: 22-05-2020 12:47
 • Informacja Burmistrza Gminy Trzebnica

  Brak opisu obrazka
  W sprawie daty otwarcia żłobka, przedszkoli oraz szkół. 
  Data publikacji: 20-05-2020 12:39
 • Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy 12 czerwca

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w piątek 12 czerwca 2020 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie nieczynny. W zamian Urząd będzie otwarty w godz. 7:30-15:00 w sobotę 27 czerwca. Zachęcamy do korzystania w tym czasie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP.
  Data publikacji:
 • Panorama Trzebnicka

  Panorama Trzebnicka
  Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym specjalnym wydaniem Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica - Panorama Trzebnicka nr 6(176)/2020.
  Data publikacji:
Wersja XML