Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatkowa ochrona Lasu Bukowego

Burmistrz Marek Długozima wystąpił z pismem do Nadleśnictwa w Obornikach Śląskich o uznanie Lasu Bukowego jako kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności. Jest to kategoria 6 w dokumencie pn. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych. Do tej pory trzebnicki Las Bukowy należy jedynie do kategorii 3 – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy.

Jak powiedział burmistrz: Biorąc pod uwagę docierające do mnie ciągle sygnały od mieszkańców niepokojących się o trwającą wycinkę, wyszedłem z inicjatywą zgłoszenia trzebnickiego lasu do kolejnej kategorii chroniącej go przed różnego rodzaju ingerencją.
Biorąc pod uwagę naszą bardzo dobrą dotychczasową współpracę z nadleśniczym – panem Kazimierzem Pakulskim, jestem przekonany, że na naszym najbliższym spotkaniu uda się wypracować wspólne stanowisko, którego efektem będzie ustanowienie maksymalnej możliwej ochrony naszego wspólnego dobra, jakim jest trzebnicki Las Bukowy. Ponadto planuję przywrócić Trzebnicy status uzdrowiska, a uzyskanie wspomnianej kategorii chroniącej ten obszar będzie bez wątpienia dodatkowym atutem w tych staraniach.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma skierowanego do Nadleśnictwa Oborniki Śląskie: PDFWniosek o przyznanie statusu Lasu Kluczowego

Wersja XML