Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła Muzyczna i Szkoła Podstawowa nr 2 – Modernizacja Roku

W 2009 roku wygraliśmy w konkursie Modernizacja Roku za rewitalizację i remont płyty Rynku w Trzebnicy, później w konkursie tym doceniono zmiany, jakie zaszły w Parku Solidarności, teraz natomiast otrzymaliśmy Dyplom za modernizację obiektów obecnej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Muzycznej w Trzebnicy.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2014 wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji. Konkurs promuje więc: funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków, nowoczesność i technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie owych technik, efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie wysokiej jakości materiałów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronę dóbr kultury współczesnej.

Była to już XIX edycja tego ogólnopolskiego, prestiżowego konkursu, odbywającego się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Brak opisu obrazka
Przyznany Dyplom potwierdza jakość wykonanej w Trzebnicy inwestycji – zarówno pod względem budowlanym, jak i ze względu na aspekt zachowania ich zabytkowych i historycznych walorów. Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna tworzą nowoczesny kompleks edukacyjny w wyjątkowym otoczeniu Lasu Bukowego i Stawów Trzebnickich.

Brak opisu obrazka

Wersja XML