Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Proboszcz Olszówka nowym Dziekanem

Z dniem 1 lutego 2015 roku ksiądz Jerzy Olszówka, Proboszcz parafii św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi został mianowany przez Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolitę Wrocławskiego nowym Dziekanem dekanatu trzebnickiego.

Dotychczasowym Dziekanem był ks. Bogdan Grabowski, Proboszcz parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła. Sprawował tę funkcje od pięciu lat, czyli całą kadencję.

Z uwagi na to, że obaj księża pozostaną na swoich parafiach, zmieni się siedziba dekanatu. Od 1 lutego będzie to parafia św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi.

Jest to swoisty powrót do korzeni, gdyż przez wiele lat właśnie ta parafia była siedzibą dekanatu, a ks. Proboszcz Olszówka jest godnym następcą księży dziekanów – ks. Proboszcza Wawrzyńca Bochenka i ks. Proboszcza Jana Dragosza.

- Serdecznie gratuluję ks. Dziekanowi Jerzemu Olszówce nowej nominacji. Uważam, że ks. Proboszcz swoim godnym postępowaniem zasłużył sobie na ten zaszczyt. Życzę mu doskonałej współpracy w środowisku duchownych i niezmiennej otwartości na problemy wiernych. Mam także nadzieję, że współpraca z Gminą Trzebnica będzie przebiegać w tak dobrej atmosferze, jak do tej pory – mówi burmistrz Marek Długozima.

Brak opisu obrazka
Burmistrz Marek Długozima wraz z nowo mianowanym Dziekanem dekanatu trzebnickiego Jerzym Olszówką podczas uroczystości związanych z beatyfikacją Jana Pawła II, które odbyły się na Trzebnickim Deptaku w kwietniu.

Wersja XML