• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi w Kuźniczysku

Rozpoczęły się roboty związane z przebudową drogi gminnej pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem oraz dróg do niej stycznych. Prace prowadzi firma Heilit Woerner z Wrocławia, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w wysokości 665.174,08 zł. Warto przypomnieć, że w Kuźniczysku powstaną również chodniki zwiększające bezpieczeństwo dzieci przemieszczających się pomiędzy budynkami szkoły podstawowej.

W skład prowadzonych prac wchodzi między innymi wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych takich jak - odtworzenia rowów, przepustu pod koroną drogi, nawierzchni jezdni, mijanek i zjazdów, poboczy z kamienia łamanego; umocnienia skarp i dna rowu, robót wykończeniowych. Co warte podkreślenia, materiał ziemny uzyskany z korytowania, zostanie wykorzystany na potrzeby wioski, między innymi przy budowie miejsc parkingowych.

- Od trzydziestu lat czekałam na tą drogę. Myślałam, że już nie będzie mi dane chodzić tu bez mieszania tego błota, które powstaje po każdych opadach – mówi ucieszona mieszkanka remontowanego odcinka drogi – dziękuje, że pan Burmistrz zauważył nasz problem pośród spraw tych wszystkich 41 sołectw Gminy.

- Te drogi będą dla nas wielkim ułatwieniem – mówi Krzysztof Lewczak, wieloletni mieszkaniec Kuźniczyska – nie tylko dla mieszkańców, ale także dla służb takich jak straż czy pogotowie, przez co nasza wioska stanie się bezpieczniejsza – zakończył.

Remont wspomnianych dróg, budowa chodnika na głównej drodze, oraz montaż progów zwalniających, to wspólne elementy poprawiające komfort życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, zarówno tych mieszkających w Kuźniczysku, jak i tych pochodzących z Pęciszowa.

Brak opisu obrazka
Burmistrz Marek Długozima, Naczelnik Wydziału TI Zbigniew Zarzeczny, Ryszard Siwik pracownik wydziału TI oraz mieszkanka remontowanej ulicy.

Brak opisu obrazka
Remontowana droga.
 

Wersja XML

Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7670619
w tym miesiącu: 76042
dzisiaj: 3414