Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Bezpiecznie Gospodarstwo Rolne, to ogólnopolski konkurs organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcję pracy, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. W dolnośląskim etapie wyróżniono dwa gospodarstwa z Gminy Trzebnica – Państwa Włodarskich z Taczowa Małego raz Państwa Wawruszczaków z Głuchowa Górnego.

W uroczystej gali wręczenia nagród i wyróżnień, która odbyła się 27 sierpnia we Wrocławiu, uczestniczył także burmistrz Marek Długozima. Wręczył on specjalne upominki (profesjonalne wiertarki) od Gminy Trzebnica dwóm gospodarzom z naszego terenu.

Celem konkursu, jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w rolnictwie oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. W tym roku odbyła się XII już edycja tego konkursu. Komisje konkursowe oceniają przede wszystkim porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwach w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia oraz warunki obsługi zwierząt gospodarskich.

Brak opisu obrazka
Na gali obecni byli także Wicewojewoda Dolnośląski Ewa Mańkowska oraz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz.
 

Wersja XML