Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Chcemy łączyć, nie dzielić

Niebawem zakończy się obecna kadencja samorządu terytorialnego. Okres ten sprzyja podsumowaniom tego, czego udało się dokonać w mijającej kadencji oraz planom na dalszy rozwój naszej małej ojczyzny. Ostatnie cztery lata od wyborów samorządowych w 2010 roku były niewątpliwie kontynuacją dynamicznego rozwoju Gminy Trzebnica.

W ciągu omawianego okresu udało mi się przeprowadzić ponad 300 inwestycji, wśród których wymienić mogę spektakularne wielomilionowe zadania (jak chociażby ukończenie Trzebnickiego Parku Wodnego ZDRÓJ, ukończenie przebudowy Stadionu Miejskiego, budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej), poprzez mniejsze, ale istotne zadania (rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka, Lasu Bukowego, deptak na ul. Daszyńskiego, oczyszczalnia ścieków w Skarszynie, nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa i remont kilkunastu ważnych dróg, budowy nowych parkingów, świetlic wiejskich, monitoringu miejskiego), aż do małych, ale niezbędnych inwestycji (kilkanaście nowych placów zabaw, boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, nowy skatepark, wiaty przystankowe, szatnie przy boiskach sportowych, oświetlenie drogowe, wiaty grillowe przy świetlicach wiejskich, remonty szkół i przedszkoli, budowa chodników…).

Warto do wymienionych powyżej inwestycji dodać kolejne, które właśnie rozpocząłem - generalny remont wraz z przebudową ośrodka kultury, kanalizacja na osiedlu Grunwald II oraz w Nowym Dworze oraz te, które lada chwila zostaną rozpoczęte - budowa nowego skrzydła oraz modernizacja trzebnickiej przychodni zdrowia, dworzec autobusowy przy dworcu kolejowym. Powyższe zestawienie jest bardzo skrótowym przedstawieniem tego, co w mijającej kadencji udało nam się zrealizować.

Nie jestem jednak do końca zadowolony z tego co zostało w mijającej kadencji w Gminie Trzebnica zrealizowane. Warto bowiem wskazać, że jej rozwój uzależniony jest od harmonijnej pracy dwóch płuc - Gminy Trzebnica i Powiatu Trzebnickiego. O ile pierwsze z nich - Gmina Trzebnica - działa bardzo wydajnie (czego potwierdzeniem są chociażby wymienione powyżej inwestycje) o tyle drugie z nich - Powiat Trzebnicki - pozostawia moim zdaniem wiele do życzenia. Niestety, mimo moich wielokrotnych publicznych nalegań o konstruktywną współpracę dla dobra Gminy Trzebnica i licznych zaproszeń do wspólnego spotkania skierowanych do Starosty Trzebnickiego, pozostały one bez odzewu.

Starosta Trzebnicki z powodu osobistych animozji pozwalał sobie, w przeciwieństwie do mnie, na daleko idące pomówienia, szkalujące moją osobę i przedstawiające mnie w złym świetle. Konsekwencją tej sytuacji jest, niestety, pomijanie w mijającej kadencji Gminy Trzebnica pod względem inwestycji realizowanych przez powiat. Jako przykład takiego działania przytoczyć mogę chociażby inwestycje drogowe (w tym również budowa chodników) realizowane przez Powiat Trzebnicki. W mijającej kadencji inwestycje te omijały jak dotąd Gminę Trzebnica (poza drobnymi remontami niewielkich odcinków dróg) mimo że stan dróg powiatowych leżących na jej terenie pozostawia co najmniej wiele do życzenia. Zachowanie takie odbija się negatywnie na bezpieczeństwie mieszkańców korzystających z tych właśnie dróg.

W związku z tym, po licznych namowach wielu środowisk, również spoza naszej gminy, podjąłem decyzję o wystawieniu własnej listy kandydatów do Rady Powiatu Trzebnickiego. Muszę przyznać, że na moją propozycję startu w wyborach pozytywnie odpowiedziało wielu doświadczonych i odpowiedzialnych samorządowców, z którymi łączy mnie wspólny, pozytywny pomysł na Powiat Trzebnicki. Pomysł ten zakłada między innymi ścisłą współpracę władz powiatowych z władzami gminnymi w celu harmonijnego i dynamicznego rozwoju wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu Trzebnickiego.

Wychodzimy bowiem z założenia, że rozwój naszych samorządów jest ze sobą wzajemnie sprzężony- powiat trzebnicki rozwijał będzie się tym szybciej, im szybciej rozwijały będą wszystkie gminy wchodzące w jego skład. Rolę powiatu w tym procesie postrzegamy jako subsydiarną, uzupełniającą i wspierającą rozwój wszystkich gmin poprzez sprawiedliwe i adekwatne do potrzeb realizowanie inwestycji powiatowych. W swoim programie oprócz pomysłów na rozwiązywanie wspólnych problemów (jak chociażby zadłużona powiatowa służba zdrowia) zaprezentujemy przede wszystkim projekty, które będą nas łączyć i wzajemnie się uzupełniać a nie dzielić. Mam tutaj na myśli takie projekty, jak na przykład: wspólną budowę chodników, budowę i remonty dróg, budowę nowych ścieżek rowerowych czy też współdziałanie w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy program naszego obywatelskiego bezpartyjnego komitetu zostanie niebawem opublikowany. Mam nadzieję, że program ten spotka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców naszego powiatu.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski w Trzebnicy. Spotkanie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Trzebnickiego, prowadzone przez Przewodniczącego Konwentu - Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę.
 

Wersja XML